Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFLS1213

Lineární algebra II pro fyziky, NMAF028, LS 12/13

Přednáška každé pondělí 12:20 - 13:50, posluchárna M1.

Cvičení každou středu od 9:50 a 11:30, učebny T10 a T5.

Konzultační hodiny středa 13:00 po cvičení, T5.

Novinky k přednášce a cvičením:

Google+ stránka Lineární algebra pro fyziky

- budu zveřejňovat novinky touto cestou, abych nezapleveloval tuhle stránku a umožnil vám v případě zájmu přihlásit si jejich odběr.

Tabulky:

Body za písemky

Body středa 9:50, Úkoly středa 9:50, Body středa 11:30, Úkoly středa 11:30

Zápisky z přednášek:

Hlavním studijním textem jsou zápisky k přednášce, které budou dále doplňovány. Existují tři verze:

Zápočet

Na zápočet bude třeba získat alespoň 30 bodů z celkem 60 dostupných. Budou se konat tři zápočtové testy:

  • malý test, pondělí 8. dubna, v době přednášky, cca 45 minut, za 10 bodů, z látky dosud probrané, zadání malého testu
  • velký test, pondělí 20. května, v době přednášky, 1:30 minut, za 20 bodů, z látky celého semestru, zadání velkého testu
  • opravný velký test, pátek 24. května od 14:00 v K1, pro ty, kdo po pondělním testu nebudou mít dost bodů na zápočet, zadání opravného testu

Zbylých 30 bodů bude možné získat od cvičících na základě jimi stanovených kritérií. Podmínkou zápočtu je dále účast a alespoň 50% úspěšnost v alespoň jednom testu.

Zkouška

Bude sestávat ze dvou částí:

  • 45-minutový písemný test o 5 otázkách, které budou testovat znalost základních pojmů a postupů (definice, formulace důležitých tvrzení, jednoduché početní úlohy). Pro postup do druhé části bude třeba zodpovědět správně alespoň 4 otázky.
  • ústní část s přípravou, která bude rozhodovat o známce ze zkoušky (při zjištění zásadní neznalosti může ale být i za tuto část známka nevyhověl)

Termíny zkoušek:

  • čtvrtek 30.5. 9:00, K1, Karlín
  • čtvrtek 6.6. 9:00, K1, Karlín
  • středa 12.6. 9:00, K1, Karlín
  • čtvrtek 20.6. 9:00, T1, Troja
  • čtvrtek 27.6. 9:00, K1, Karlín

Požadavky:

Požadavky ke zkoušce a zápočtu na letní semestr - je to záměrně jen podmnožina z toho, co bylo na přednášce a je ve skriptech, výběr toho, co považuju za nejdůležitější a nejužitečnější. Perfektní znalost pojmů, vět a postupů z požadavků je nutnou podmínkou složení zkoušky. Důkazy, pojmy nevyjmenované v požadavcích, logický kontext a obtížnější příklady se mohou objevit u ústního, pokud budete aspirovat na lepší známku než 3.

Další literatura a zdroje

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 26, 2013, at 11:34 AM
@]