Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproF

Lineární algebra pro fyziky, NMAF028, LS 11/12

Cvičení pro kruh Y.15, po 14:00 v T7, a pro kruh X.14, út 14:00 v T8

Zápisky: Na webu přednášejícího

Úkoly pro kombinované studenty: Sada 1, Sada 2, Sada 3

Úkoly: DÚ 1, DÚ 2, DÚ 3, DÚ 4, DÚ 5, DÚ 6, DÚ 7, DÚ 8, DÚ 9

Tabulky: Bodovací tabulka, Tabulka domácích úkolů

Novinky ke cvičení

Literatura

Hodnocení

Všichni studenti docházející na některé cvičení některé z obou paralelek, jakož i studenti kombinovaného studia, budou vedeni v bodovací tabulce, viz výše. V ní budou zaznamenány jejich výsledky v zápočtových testících, jejich průběžné hodnocení i jejich výsledky u zkoušek.

Zkouška

Zápočty

Podmínky zápočtu:

studenti docházející na cvičení:

 • na začátku každého cvičení počínaje 10.10.2011 a konče 7.1.2012 bude zadán pětiminutový testík. Bude obsahovat vždy jedinou otázku testující znalost pojmů vyložených na předchozí přednášce, tedy nebude třeba nic počítat ani dokazovat. Má vás motivovat k tomu, abyste se před cvičením seznámili s tím, co se dělalo na přednášce, abyste na něj přišli připravení. K získání zápočtu je třeba alespoň 50% úspěšně zodpovězených testíků. Ti, kteří budou méně úspěšní, ale získají alespoň 30% bodů, budou moci v posledním týdnu semestru napsat test, který bude vypadat v podstatě jako několik pětiminutových testíků pohromadě. Tyto podmínky platí pro všechna cvičení v obou paralelkách.
 • za aktivitu na cvičení bude možné získat 0-7 bodů do průběžného hodnocení. Přesné podmínky stanoví každý cvičící sám.

studenti kombinovaného studia:

 • pokud se rozhodnou docházet na některé cvičení, platí pro ně výše uvedené
 • pokud na cvičení docházet nebudou, bude jim zápočet udělen za vypracování domácích úkolů. Ty budou zveřejněny zde na stránkách, a to ve čtyřech sadách: Gaussova eliminace a matice, Vektorové prostory a hodnost, Lineární zobrazení a skalární součin a Permutace a determinanty. Řešení posílejte mně (bez ohledu na to, ke kterému přednášejícímu nebo do kterého kruhu jste přiděleni). K získání zápočtu je třeba mít 50% těchto úloh správně.
 • 0-7 bodů do průběžného hodnocení udělím na základě kvality a správnosti odevzdaných řešení (50% je nula, 100% je 7 bodů)
 • student kombinovaného studia, který se uchází o zápočet formou domácích úkolů, se mi musí přihlásit nejpozději do konce října.

Domácí úlohy na mých cvičeních:

Bude upřesněno.

Obecné pokyny k odevzdávání domácích úkolů

 • každý příklad na samostatný papír/soubor
 • v záhlaví jméno, e-mail, identifikace příkladu (například "DÚ 1, úloha 2", nebo "Zápisek, Kapitola 3, Příklad 25, Obtížnost (2)" a kompletní zadání
 • pokud se dá jednoduše provést zkouška správnosti výsledku, vždy ji na závěr řešení uveďte
 • pokud odevzdáváte v elektronické podobě, může být řešení vytvořeno v libovolném editoru zvládajícím matematiku nebo psáno rukou a naskenováno
 • výstupní formát JPEG nebo PDF
 • rozumná velikost souboru (1MB na stránku je u obrázku až příliš) a správné natočení
 • pokud využijete free službu A.nnotate (preferuju), okomentuju vám případné chyby přímo na konkrétní místa, jinak vám pošlu mail se stručnou informací, proč to eventuelně nemáte dobře.
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 23, 2012, at 07:49 AM
@]