Matematický proseminář II (NMTM162)

Online semináře ke stažení:

 • 12. seminář 31.05.2021: poznámky; video. (Objem rotačního tělesa, Pappovy věty)
 • 11. seminář 24.05.2021: poznámky; video. (Délka křivky a těžiště rovinného útvaru)
 • 10. seminář 17.05.2021: poznámky; video. (Newtonova-Leibnizova formule je vlastně zřejmá!)
 • 09. seminář 03.05.2021: poznámky; video. (parametrizace hyperboly a jistý integrál)
 • 08. seminář 26.04.2021: poznámky; video. (parabola a hyperbolické funkce)
 • 07. seminář 19.04.2021: poznámky; video. (parabola a hyperbolické funkce)
 • 06. seminář 12.04.2021: poznámky; video. (analytická geometrie v prostoru)
 • 05. seminář 29.03.2021: poznámky; video. (nekonečné řady)
 • 04. seminář 22.03.2021: poznámky; video. (nekonečné řady)
 • 03. seminář 15.03.2021: poznámky; video. (komplexní čísla + nekonečné řady)
 • 02. seminář 08.03.2021: poznámky; video. (komplexní čísla)
 • 01. seminář 01.03.2021: poznámky; (práce s funkcí sgn)


Obecné informace:

 • Proseminář bude volně oscilovat kolem sylabu stanoveného v SISu; věnujeme se tématům, která vás zajímají, a nemáme žádné zábrany.
 • Cílem je hlavně upevňovat základní znalosti a odstraňovat nejasnosti. Vaše zpětná vazba je tedy pro mě klíčová. Cílem není stihnout velké množství témat, ale abyste skutečně pochopili probírané téma. Proto na vás apeluji: nebojte se klást dotazy, a to ani dotazy, které považujete za "hloupé". Řídím se heslem, které možné je klišé, ale mně se líbí: Neexistují hloupé otázky, pouze hloupé odpovědi. Kromě toho už učím dost dlouho na to, aby mě nepřekvapilo jen tak něco. (A během svých studií jsem navíc sám položil slušné množství otázek, z nichž mnohé bych za chytré neoznačil.)
 • Protože dopředu není tak docela jasný program, nejsou doporučeny žádné zvláštní studijní materiály kromě těch, které už v souvisejících předmětech stejně používáte.
 • Podle zájmu se může stát, že vám dám na procvičení dobrovolné úlohy na některá probraná témata a můžeme probrat vaše řešení těchto úloh.
 • Vaše účast: Vzhledem k tomu, že tímto neosobním způsobem musíme absolvovat (patrně celý) další semestr, chci vás moc poprosit a apelovat na vás, abyste si při výuce zapínali svoje webkamery.
  Vysvětlení: Při diskusích s kolegy z KDM i z dalších kateder často narážím na skepsi ohledně lidské schopnosti navázat hodnotný kontakt mezi vyučujícím a studentem v průběhu online přednášky. Často tato věc padá jako zdůvodnění pro úplné opuštění živých online přednášek a slouží jako "ospravedlnění" předtáčení přednášek a jejich zveřejnění na webu. Je možné, že pro někoho tyto argumenty fungují: osobnost každého učitele je jiná a někdo prostě cítí, že tímto způsobem pracovat nechce nebo neumí. To ovšem není můj případ. Já si naopak neumím představit, že bych předtáčel přednášky v prázdné posluchárně nebo sám u počítače. A mluvit k šedivým obdélníkům s vašimi jmény (jak vás uvidím v Zoomu, pokud si nezapnete webkameru) je jen o málo lepší. Když vidím, jak se při přednášce tváříte, automaticky (nejspíš částečně podvědomě) tomu přizpůsobuji způsob (tempo, ba i obsah) výkladu. Dokonce i když se na nic nezeptáte, tak zaměřením webkamery na svůj obličej významně přispějete k mojí psychické pohodě i k dobrému průběhu semináře (tyto dvě věci mají neprázdný průnik, nejsou ale stejné). Ty z vás, kteří jste tuto mou výzvu už vyslyšeli, chci pochválit a poděkovat jim; směrem k ostatním musím nicméně dodat, že to ještě zdaleka není ono. Vy zbývající tedy zvažte, jestli "nejít s kůží na trh" a té trochy soukromí se vzdát ve prospěch kolektivního blaha. :) Konec konců online výuka se pro nás stala novým (byť nevítaným) standardem a na nás je, jak s tím naložíme; vyhýbat se používání technologií však momentálně nevypadá na dobrou cestu.

Zápočet: Zápočet bude pouze za docházku. Koncem každého semináře si udělám screenshot obrazovky v Zoomu a z toho budu vyvozovat, kdo se účastnil. Povoleny jsou tři absence; větší počet absencí bude potřeba nahradit počítáním velkého množství příkladů, doufám tedy, že na to nedojde.