NMFM301 Statistika pro finanční matematiky

Podmienky udelenia zápočtu

Príklady z cvičení

Príklady, ktoré nebudú na cvičení prepočítané, doporučujem prejsť samostatne, považujem ich za prebrané.

Doporučená literatúra

Tabuľky, rozdelenia a prehľady

Účasť, bodovanie a písomka

Paralelka utorok 12:20
Meno a priezvisko Cvičenie Písomka Zápočtovka Zápočet
1234567891011I.II.I.II.
Bakošová Katarínauuuuuuuupupupu10.5-33-A
Božoňová Denisauuuuuuuupupupu13-26-A
Ďurošková Zuzanauuuuuuuupup.pu14-2336A
Gazdová Barborauuu.u...,.,.,.36--N
Goduľová Lenkauuuuuuuupupupu14-27-A
Chalachan Daviduuuuuuuupupupu14-2049A
Jepbarova Malikauuuuuuu.pupupu11-1238A
Ježo Jakubuuuuuuuupupupu16-30-A
Kalinová Barborauuupuuu.pup.pu14.5-2249A
Kostka Rudolfuuuuuuuupupupu18-35-A
Kučera Petruuuuuuuupupupu14.5-27-A
Kuzmiak Marošuuuuuuuupupupu15-26-A
Malárik Matúš..up.uuup.,.,.1---N
Marko Dominikuuuuuuu.pupupu10.5-42-A
Minárová Alicauuuuu.u.pup.pu410.527-A
Mocharová Andreauuuuuuuupupupu15-1848A
Molodkina Kseniauuuuuuuupupupu13-1250A
Nemčovič Bohušuuuuuuuupupupu16-38-A
Ngo Minh Tiepu..upuuupupupu7101239A
Oukropcová Kateřinauuuuuuuupupupu16-30-A
Pavčová Evauuuuuuuupupupu19-2144A
Pechmanová Kateřinauuuuuuuupupupu17-536A
Procházková Janauu.uuuuup.pupu17-437A
Sigačevová Janauuuuuuuupupupu19-50-A
Žalobínová Petra.uupuuuupupupu9112143A