Matematický proseminář I, Po 11:30 (M2) a Čt 9:50 (K7)

Matematický proseminář I vyučovaný ve výše uvedených termínech je primárně určen studentům prvního ročníku učitelství matematiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem. Cílem je připomenutí, doplnění a rozšíření středoškolských poznatků v oblasti matematiky tak, aby byla usnadněna návaznost dalších předmětů učitelského studia. V hodinách je kladen důraz na aktivní činnost studentů – samostatné řešení úloh, projev studentů u tabule atd. V případě volné kapacity je seminář přístupný i dalším studentům bez omezení oboru či ročníku.

Aktuální informace (týkající se výhradně studentů zapsaných na výše uvedené paralelky):


Program semináře:

  1. Výroková logika. Jazyk matematiky, důkazy (zařazeno průběžně během celého semestru).
  2. Množiny, relace, zobrazení a jejich vlastnosti.
  3. Funkce (včetně goniometrických)
  4. Komplexní čísla.
  5. Zajímavé úlohy z různých oblastí matematiky.

Podmínky pro udělení zápočtu:

  1. Účast na seminářích, povoleny jsou nejvýše tři absence. V odůvodněných případech lze absenci nahradit vypracováním domácí práce.
  2. Aktivní účast (plnění průběžných úkolů, vystoupení v hodinách apod.).
  3. Napsání závěrečné písemné práce s úspěšností alespoň 60 %. Písemná práce proběhne v jednom řádném a dvou náhradních termínech. Termíny písemných prací budou stanoveny alespoň 14 dní předem.

Úlohy z cvičení


Literatura:

Užitečné odkazy:


Stránky předmětu v systému SIS.