MFF UK

Doporučená literatura

Budeme vycházet zejména z níže uvedených knih. Některé z nich se částečně překrývají.


Ke kapitole I (harmonické funkce, hraniční chování holomorfních funkcí):


W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia 1997 nebo 2003, kapitoly 11, 15, 17.


Y. Katznelson: Introduction to harmonic analysis, John Wiley & Sons, 1968, kapitoly I a III


Ke kapitole II (analytické pokračování)


W. Rudin (viz výše), kapitola 16


I.Černý, Analýza v komplexním oboru, Academia 1983, kapitoly 17,18


Ke kapitole III (funkce více proměnných)


S.G.Krantz: Function theory of several complex variables, 2nd edition, AMS CHELSEA PUBLISHING, 2001


M.Jarnicki and P.Pflug: First steps in several complex variables: Reinhardt domains, EMS Textbooks in Mathematics, 2008