MFF UK

Teorie funkcí komplexní proměnné I

Informace ve Studijním informačním systému


Předpokládané znalosti: Kurz navazuje na přednášku Úvod do komplexní analýzy (NMAA021). Předpokládají se tedy znalosti v rozsahu této přednášky. Texty k přednášce NMAA021 najdete zde.


Texty k přednáškám


Informace ke cvičení a zápočtům


Informace ke zkouškám

Informace ke zkouškám

1. Zkoušku mohou konat jen ti studenti, kteří mají předmět pro tento semestr zapsán a již získali zápočet.

2. Zkouška je písemná s následujícím ústním pohovorem.

3. Písemná zkouška trvá tři hodiny (tj. 180 minut). V jejím rámci studenti řeší úlohy, které lze vyřešit pomocí metod vyložených během semestru, a podle návodu dokazují tvrzení, která je možno těmito metodami dokázat.

4. Při řešení je možné používat libovolnou literaturu a libovolné pomůcky s výjimkou prostředků dálkové komunikace (jako jsou mobilní telefony či internet).

5. Orientační hodnocení: Pro složení zkoušky je třeba úlohy vyřešit správně alespoň z 50%, na známku velmi dobře alespoň z 60%, na známku výborně alespoň ze 75%. Případné nejasnosti je možné vyjasnit během následujícího ústního pohovoru.

6. Termíny jsou vypsány v SISu, kde je třeba se na ně zapsat. Jiné termíny než vypsané nebudou.

7. Vzorová písemka je zde: postscript,pdf