MFF UK

Teorie funkcí komplexní proměnné I

Informace ve Studijním informačním systému


Předpokládané znalosti: Kurz navazuje na přednášku Úvod do komplexní analýzy (NMAA021). Předpokládají se tedy znalosti v rozsahu této přednášky. Texty k přednášce NMAA021 najdete zde.


Texty k přednáškám


Informace ke cvičení a zápočtům


Informace ke zkouškám

Texty k přednášce Teorie funkcí komplexní proměnné I