MFF UK

Teorie funkcí komplexní proměnné I

Informace ve Studijním informačním systému


Předpokládané znalosti: Kurz navazuje na přednášku Úvod do komplexní analýzy (NMAA021). Předpokládají se tedy znalosti v rozsahu této přednášky. Texty k přednášce NMAA021 najdete zde.


Texty k přednáškám


Informace ke cvičení a zápočtům


Informace ke zkouškám

Texty k přednáškám z Úvodu do komplexní analýzy (znění základních vět a definic)

 • Úvod - těleso komplexních čísel, komplexní funkce reálné proměnné, komplexní funkce komplexní proměnné - postscript, pdf
 • Mocninné řady, elementární celé funkce - postscript, pdf
 • Logaritmus, argument, obecná mocnina - postscript, pdf
 • Křivky a křivkový integrál - postscript, pdf
 • Spojité větve logaritmu, index bodu ke křivce - postscript, pdf
 • Lokální Cauchyova věta a její důsledky- postscript, pdf
 • Riemannova sféra, izolované singularity holomorfních funkcí postscript, pdf
 • Laurentovy řady a funkce holomorfní v mezikruží - postscript, pdf
 • Limity některých integrálů - postscript, pdf
 • Řetězce a cykly - postscript, pdf
 • Globální vlastnosti holomorfních funkcí - postscript, pdf