MFF UK

Teorie funkcí komplexní proměnné I

Informace ve Studijním informačním systému


Předpokládané znalosti: Kurz navazuje na přednášku Úvod do komplexní analýzy (NMAA021). Předpokládají se tedy znalosti v rozsahu této přednášky. Texty k přednášce NMAA021 najdete zde.


Texty k přednáškám


Informace ke cvičení a zápočtům


Informace ke zkouškám

Cvičení a zápočty

Na cvičeních budou počítány zejména příklady ilustrující teorii z přednášky. Částí náplně cvičení budou i referáty studentů.


Zápočet lze získat buď za přednesení referátu nebo za samostatné spočítání sady příkladů, kterou na základě předchozí žádosti studentovi zadám v druhé polovině semestru.


Témata referátů budou nabízena průběžně. Zatím jsou nabízena tato témata:

   1. Některé aplikace Rouchéovy věty - důkaz základní věty algebry, Hurwitzova věta. (Předneseno 15.3.)

   2. Důkaz propichovací věty o indexu. (Předneseno 1.3.)

   3. Index bodu vzhledem ke křivce a homotopie. (Předneseno 8.3.)

   4. Alternativní důkaz globální Cauchyovy věty. (Předneseno 22.3.)

   5. Weierstrassova věta o faktorizaci pro obecnou otevřenou množinu. (Předneseno 29.3.)

   6. Interpolační problém, jeho řešení a aplikace. (Předneseno 12.4.)

   7. Jensenův vzorec. (Předneseno 19.4.)

   8. Blaschkeho součiny a nulové body holomorfních funkcí. (Předneseno 19.4.)

   9. Charakterizace jednoduše souvislých oblastí. (Předneseno 26.4.)