Kvalitativní analýza

Co všechno se dá zjistit o řešení diferenciální rovnice, aniž bychom hledali jeho explicitní vyjádření? Tímto problémem se zabývá kvalitativní analýza.


Autonomní rovnice a Barrowův vzorec

První část se soustředí na autonomní rovnice, tj. x'=f(x). Důležitým nástrojem je tzv. Barrowův vzorec.

Teorie a příklady
Úlohy
Řešení

Neautonomní rovnice

Druhá část se zabývá neautonomními rovnicemi x'=f(t,x).

Teorie a příklady
Úlohy
Řešení

Celou kapitolu najdete zde: