Úvod do teorie grup (NALG017) - informace ke cvičení v zimním semestru 2009/2010.

Základní informace

Sylabus a základní informace viz popis předmětu ve Studijním informačním systému.

Zápočet

Zápočet bude udělován na základě vyřešení o něco obsáhlejšího domácího úkolu, který je k dispozici ke stažení ve formátu PDF:

Termín pro odevzdání řešení: 18. prosince 2009.

Literatura a odkazy

Přednáška je vyučována převážně podle skript:

  • A. Drápal, Teorie grup: základní aspekty, Praha, Karolinum, 2000.

Odkazy na web k některým tématům a problémům zmíněným na cvičeních:

Další materiály a příklady na procvičení vyučovaných pojmů je možné nalézt například i na těchto místech:

  • D. Stanovský, Příklady z algebry - vznikající sbírka úloh, ke stažení v PDF.
  • P. Růžička, Cvičení k přednášce Algebra I - v 6. cvičení najdete hezkou aplikaci působení grupy na množině na barvení těles, ke stažení v PDF.
  • D. Stanovský, Základy algebry - skripta k přednášce Základy algebry, vyjdou v Matfyzpressu počátkem roku 2010. Z pohledu této přednášky je zajímavá např. kapitola o působení grupy na množině.