Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


Publications

Eelbode, D., Šmíd, D., Polynomial Invariants for General Higher Spin Dirac Operators: A Toy Model, ICNAAM 2010, AIP Conference Proceedings 1281, 2010, 1504-1507

Eelbode, D., Šmíd, D., Algebra of invariants for the Rarita-Schwinger operator, Ann. Ac. Sci. Fennicae, 2009, 34, 637-649

Eelbode, D., Šmíd, D., Polynomial invariants for the Rarita-Schwinger operator, Hypercomplex Analysis, Birkhäuser Basel, 2009, 125-135

Šmíd, D., Properties of invariant differential operators, doctoral thesis, MFF UK, Praha, 2005, dsrtc.pdf

Šmíd, D., The Poisson transform for higher order differential operators, Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Serie II. Supplemento, 75, 2005, 317-323

Šmíd, D., The BGG Diagram for Contact Orthogonal Geometry of Even Dimension, Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica, 45, 79-96, 2004

Šmíd, D., Vlastnosti řešení konformně invariantních rovnic ve vyšších dimenzích, diplomová práce, MFF UK, Praha, 2001, dipl.ps

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 27, 2010, at 04:10 PM
@]