Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


MatProsLS1314

Matematický proseminář, LS 13/14

Náplní prosemináře budou zajímavé příklady ze středoškolské matematiky s občasným zakomponováním metod prvního semestru studia na MFF.

Úlohy:

Sada 1, Sada 2, Sada 3, Sada 4, Sada 5, Sada 6, Sada 7

Osnova:

  1. Analytická geometrie v rovině
  2. Analytická geometrie v prostoru
  3. Kuželosečky
  4. Posloupnost, limita posloupnosti, aritmetická a geometrická posloupnost
  5. Kombinatorika
  6. Pravděpodobnost
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 21, 2014, at 11:39 AM
@]