Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFZS1516

Lineární algebra pro fyziky, NMAF027, ZS 15/16

 • přednáška pro paralelku F1X, každé pondělí 12:20 - 13:50, posluchárna T1.
 • kruh 11, paralelka F1X, středa 9:00 - 10:30, učebna T8
 • kruh 12, paralelka F1X, pondělí 10:40 - 12:10, učebna T8

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se obsah stránky i na druhou paralelku a všechna ostatní cvičení.

Konzultační hodiny po přednášce či po cvičení, případně dle domluvy.

Novinky k přednášce a cvičením:

Soubory:

Tabulky:

Plán kurzu:

TýdenTémaPřečístKvízVyhodnocení kvízuOdpovědi na otázky
5.10.-9.10.Soustavy rovnicKapitola 1, Soustavy rovnic Vzorový kvíz Vyhodnocení Soustavy FAQ Soustavy
12.10.-16.10.MaticeKapitola 2, Matice Kvíz Matice Vyhodnocení Matice FAQ Matice
19.10.-23.10.Vektorový prostorKapitola 3, Vektorové prostory Kvíz Vektorové prostory Vyhodnocení Vektorové prostory FAQ Vektorové prostory
26.10.-30.10.Báze, dimenzeKapitola 4, Báze a dimenze Kvíz Báze a dimenze Vyhodnocení Báze a dimenze FAQ Báze a dimenze
2.11.-6.11.Hodnost maticeKapitola 5, Hodnost matice Kvíz Hodnost matice Vyhodnocení Hodnost matice FAQ Hodnost matice
9.11.-13.11.přednášky odpadají, děkanský den    
16.11.-20.11.Lineární zobrazeníKapitola 6, oddíly 1 a 2 (Maticová zobrazení a Jádro a obraz) Kvíz Lineární zobrazení Vyhodnocení Lineární zobrazeníFAQ Lineární zobrazení
23.11.-27.11.SouřadniceKapitola 6, oddíly 3 a 4 (Izomorfismus a Souřadnice) Kvíz Souřadnice Vyhodnocení Souřadnice FAQ Souřadnice
30.11.-4.12.Matice přechoduKapitola 6, oddíl 5 (Transformace souřadnic) Kvíz Matice přechodu Vyhodnocení Matice přechodu FAQ Matice přechodu
7.12.-11.12.PermutaceKapitola 7, oddíl 1 (Permutace) Kvíz Permutace Vyhodnocení Permutace FAQ Permutace
14.12.-18.12.DeterminantyKapitola 7, oddíl 2 (Výpočet determinantu) Kvíz Determinant Vyhodnocení Determinant FAQ Determinant
21.12.-25.12.Determinanty IIKapitola 7, oddíl 3 (Aplikace determinantu) Kvíz Aplikace determinantu Vyhodnocení Aplikace determinantu FAQ Aplikace determinantu
4.1.-8.1.DiagonalizaceKapitola 8, Diagonalizace Kvíz Diagonalizace Vyhodnocení Diagonalizace FAQ Diagonalizace
11.1.-15.1.Velká písemka

Přednáška

Hlavním studijním textem jsou zápisky k přednášce. Existují ve standardní a kompaktní verzi. První se hodí pro tisk na A4, druhá pro malé obrazovky typu čtečka, tablet nebo mobil, případně k vytištění více stránek na jeden papír. Budu rád, když mne upozorníte na chyby a nejasnosti, které ve skriptech najdete, nejlépe mailem.

Očekáváme, že si příslušnou pasáž zápisků přečtete ještě před přednáškou. Je to kvůli tomu,

 1. abyste přednášce lépe rozuměli,
 2. abyste byli schopni se na to, čemu nerozumíte, ptát už na té přednášce,
 3. abyste znali základní pojmy už na cvičení, pokud v rozvrhu přednášce předchází,
 4. aby přednášející nemuseli na přednášce vykládat celý obsah textu, ale mohli se soustředit na to důležité a/nebo obtížné
 5. abyste si navykli aktivně používat zápisky k přednášce už v průběhu semestru, a zlepšovali tak svou schopnost samostatně studovat matematický text

Každý týden bude připraven on-line kvíz o čtyřech otázkách (abc, právě jedna odpověď správně), které otestují vaši obeznámenost s předepsanou pasáží. Kdo kvíz vyplní a bude mít alespoň 3 odpovědi správně, získá dvoubodový bonus k domácímu úkolu z daného tématu. V závěru kvízu také můžete položit otázku k probíranému tématu, která přednášejícím a cvičícím slouží jako námět, čemu mají na hodině věnovat větší pozornost. Jako motivaci se nad takovou otázkou zamyslet je za její vyplnění další jednobodový bonus. Kvíz se započte, pokud ho vyplníte do půlnoci před přednáškou.

Zápočet

Na cvičení, stejně jako na přednášce, nevyžadujeme povinnou docházku. Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně dvě kritéria:

 • získat 70% bodů z domácích úkolů (v součtu)
 • získat 50% bodů z písemek (v součtu)

Písemky

 • První malá písemka, píše se na cvičení, v období od 10. do 16. listopadu, trvá 30 minut, 2 příklady z učiva po hodnost matice včetně, maximum 10 bodů
 • Druhá malá písemka, píše se na cvičení, v období od 16. do 22. prosince, trvá 30 minut, 2 příklady z učiva od lineárních zobrazení po permutace včetně, maximum 10 bodů
 • Velká písemka, píše se na přednášce 11. ledna, trvá 90 minut, 6 příkladů z učiva celého semestru, maximum 30 bodů

Na první a druhou malou písemku bude dovoleno užívat vlastních rukou psaných poznámek (nesmí v nich být nic vlepeno ani vloženo, žádné vytištěné ani zkopírované papíry). Velká písemka se píše bez pomůcek. Má vás to motivovat k tvorbě přehledných a použitelných poznámek z přednášky a cvičení. Zároveň nespoléhejte, že v nich všechno najdete a nic si nebudete muset pamatovat - půlhodina je krátká doba. V součtu je tedy třeba získat 25 bodů.

Domácí úkoly

Budou zveřejňovány po každém cvičení, budou to tři úlohy a bude je nutné odevzdat do následujícího cvičení (fyzicky nebo mailem cvičícímu). Domácí úkoly můžete mezi sebou konzultovat, ale řešení vypracovávejte samostatně, počítejte s tím, že na cvičení můžete být požádáni o jeho předvedení na tabuli i s vysvětlujícím komentářem. Za každou úlohu je možné získat maximálně 3 body, celkově tedy 9 bodů za každé cvičení. Bonus za kvíz funguje tak, že se k bodům za domácí úkol připočtou až tři body za kvíz a součet se ořízne na 9 bodů, po vydělení číslem 9 se dostane vaše procentuální ohodnocení za dané cvičení. Aritmetický průměr těchto ohodnocení musí být na konci semestru vyšší než 70%.

Opravné prostředky

Pokud někdo získá z domácích úkolů méně než 70%, ale alespoň 50% bodů, bude moci kritérium splnit dodatečnými domácími úkoly ze seznamu úloh ze skript. Je třeba odevzdat všechny úlohy, bez ohledu na to, kolik procent Vám do 70% chybí. Pokud někdo získá méně než 50% bodů z písemek, může absolvovat opravnou velkou písemku, která se bude konat 25.1. od 9:00 v K1 paralelně se zkouškovým termínem. Výsledek opravné velké písemky nahrazuje výsledek velké písemky, samozřejmě pokud je vyšší. Žádné další výjimky nebo opravy nebudou umožněny.

Zkouška

Bude sestávat ze dvou částí:

 • 45-minutový písemný test o 5 otázkách, které budou testovat znalost základních pojmů a postupů (definice, formulace důležitých tvrzení, jednoduché početní úlohy). Konstrukce typické otázky je následující: formulace nějaké věty nebo definice uvedené v požadavcích a doplňující otázka testující její pochopení nalezením příkladu, protipříkladu, aplikací tvrzení, výpočtem apod. Početní dovednosti chápeme hlavně jako cestu k pochopení teoretické látky, testujeme je proto především v rámci zápočtu a u zkoušky již jen doplňkově.
 • Každá otázka je za 2 body, pro postup do ústní části bude třeba získat 7 bodů z 10 možných.
 • ústní část s přípravou, která bude rozhodovat o známce ze zkoušky (při zjištění zásadní neznalosti může ale být i za tuto část známka nevyhověl)

Termíny zkoušek:

Jsou v SISu. Předtermín 15. ledna od 12:30 v T2 pro 20 studentů (hlaste se pouze, pokud nemáte problém se zápočtem a nepotřebujete na něj počítat dodatečné domácí úkoly) a další termíny 25.1., 2.2., 8.8. a 16.2., vždy od 9:00 v K1. Dále bude jeden termín v březnu a jeden v červnu, paralelně s termínem pro zkoušku z druhého semestru. Termín v červenci až září nebude.

Požadavky:

Seznam požadavků ke zkoušce a zápočtu. Perfektní znalost pojmů, vět a postupů z požadavků je nutnou podmínkou složení zkoušky. Důkazy, pojmy nevyjmenované v požadavcích, logický kontext a obtížnější příklady se mohou objevit u ústního zkoušení, pokud budete aspirovat na lepší známku než 3.

Další literatura a zdroje

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 18, 2016, at 10:34 AM
@]