Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFLS2223

Lineární algebra II pro fyziky, NOFY142, LS 22/23

Přednášející Dalibor Šmíd, cvičící Jan Blechta, Lukáš Krump, Dalibor Šmíd, Jiří Nárožný

Plán kurzu

Den přednáškyTéma přednáškyÚvod do CvCvičeníŘešeníDomácí úkolPoznámka
15.2.Skalární součinU1C1R1D1 
22.2.Skalární součin IIU2C2R2D2 
1.3.OrtogonalizaceU3C3R3D3 
8.3.Ortogonální diagonalizaceU4C4R4D4 
15.3.Matice ortogonálních projekcíU5C5R5D5 
22.3.Kvadratické formyU6C6R6D61. malý test (20., 21., 22.)
29.3.Jordanův tvarU7C7R7D7 
5.4.ExponenciálaU8C8R8D8 
12.4.Tenzory IU9C9R9D9 
19.4.Tenzory IIU10C10R10D10 
26.4.KvadrikyU11C11R11D112. malý test (24., 25., 26.)
3.5.SVD a Pozdní sběr C12R12  
10.5.Rektorský den C13   
17.5.Velký zápočtový test     

Odkazy: Web LAI v ZS, Skripta, Kurz na Moodlu, Digesty Lukáše Krumpa, Požadavky k zápočtu a zkoušce

Organizace kurzu

 • Základním zdrojem jsou elektronická skripta a úlohy na cvičení zveřejněné na tomto webu. Další studijní materiály budou v Moodlu. Pod tabulkou je odkaz na digesty k (loňským) cvičením od Lukáše Krumpa. Seznam doplňující literatury je níže na této stránce.
 • Zapište se do přidruženého kurzu na Moodlu UK, v rámci něj se přidejte do paralelky na cvičení (stejné jako jste podle SISu).
 • Každý týden budete moci k tématu přednášky vyplnit on-line kvíz (v Moodlu, do úterý 22:00) a budete se moci prostřednictvím něj na cokoli zeptat. Za úspěšné vyplnění kvízu můžete získat 2 body k domácímu úkolu na dané téma. Otázky se budou týkat kapitoly ze skript k poslední a k následující přednášce.
 • Cvičení jsou založena na řešení úloh s podporou cvičícího. Za semestr se musíte aktivně zúčastnit alespoň 9 cvičení.
 • Tématem cvičení je vždy téma přednášky z předcházejícího týdne. Domácí úkol je třeba odevzdat následující týden a za který můžete dostat až 8 bodů. Domácí úkoly se budou odevzdávat skupinově, termín bude vždy v úterý 22:00. Po domluvě bude možné odevzdávat domácí úkoly individuálně nebo ve dvojici, s upraveným bodováním pro tyto případy.
 • Dva malé zápočtový testy budou zadány na cvičení v určených týdnech, k tomu navíc jeden středeční večerní distanční termín pro ty, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit svého prezenčního. Malý test trvá 30 minut, je hodnocen 10 body a pokrývá celou dosavadní látku dle plánu kurzu.
 • Na poslední přednášce bude zadán velký zápočtový test, trvá 90 minut, je za 30 bodů (4-5 úloh). Pokrývá látku za celý semestr. Velký test má dva opravné termíny ve zkouškovém období, paralelně s prvními dvěma termíny zkoušky.
 • Zkouška bude sestávat ze dvou částí: orientačního testu na 60 minut a bezprostředně navazujícího teoretického testu na 90 minut. Zkouška je písemná, proběhne v 5-6 termínech během zkouškového období. Zkouší se porozumění pojmům a tvrzením v přednášce a schopnost přesného matematického vyjadřování. Přehled požadavků ke zkoušce bude zveřejněn na těchto stránkách, víceméně bude odpovídat obsahu skript.

Podmínky zápočtu a zkoušky

Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně tři kritéria:

 • získat alespoň 70 bodů ze 110 za kvízy a domácí úkoly
 • aktivně se účastnit alespoň 9 cvičení z celkového počtu 12-14 dle rozvrhu
 • získat 25 bodů z 50 za dva malé a jeden velký zápočtový test nebo 15 bodů z 30 za jeden ze dvou opravných zápočtových testů

Zkouška sestává ze dvou částí:

 • 60-minutový orientační test, z nějž je třeba získat 7 bodů z 10, jinak je hodnocení "neprospěl"
 • 90-minutový zkouškový test za 10 bodů, jehož výsledek v součtu s výsledkem orientačního testu určuje známku (méně než 10 : 4, 10-13 : 3, 13.5 - 16.5 : 2, 17-20 : 1).

Další studijní materiály

Říká se, že polovina (vysokoškolské) matematiky tak či onak souvisí s lineární algebrou. Tomu odpovídá i postavení kurzů lineární algebry ve studijních plánech univerzit a obrovské množství dostupné literatury. Pro náš kurz je praktické specifikovat jeden referenční studijní materiál, ale každému studentovi lze jen doporučit, aby se podíval i na to, jak se podobná témata pojednávají jinde.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 02, 2023, at 01:06 PM
@]