Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFLS2324

Lineární algebra II (pro fyziky), NOFY142, LS 2023/24

Přednášející: Lukáš Krump

Cvičící: Filip Fryš, Maroš Grego, Lukáš Krump, Ré Ó Buachalla, Dalibor Šmíd,

Důležité odkazy: Moodle, Skripta, LA v zimním semestru , Požadavky k zápočtu a zkoušce

Plán kurzu

Týden začínáTéma přednáškyÚvodDigestCvičeníŘešeníDomácí úkolPoznámka
19.2.1. Skalární součin IU1Dg1C1R1DU1 
26.2.2. Skalární součin IIU2Dg2C2R2DU2 
4.3.3. OrtogonalizaceU3Dg3C3R3DU3 
11.3.4. Ortogonální diagonalizaceU4Dg4C4R4DU4 
18.3.5. Přeurčené a podurčené soustavyU5Dg5C5R5DU5 
25.3.6. Singulární rozkladU6Dg6C6R6DU6odpadají páteční cvičení
1.4.7. Kvadratické formyU7Dg7C7R7DU71. zápočtový test 2.-8.4., odpadají pondělní cvičení
8.4.8. KvadrikyU8Dg8C8R8DU8 
15.4.9. Jordanův tvarU9Dg9C9R9DU9 
22.4.10. ExponenciálaU10Dg10C10R10DU10 
29.4.11. Tenzory IU11Dg11C11R11DU11odpadají středeční cvičení
6.5.12. Tenzory IIU12Dg12C12R12DU122. zápočtový test 6.-15.5., odpadají středeční cvičení
13.5.------------odpadá přednáška a úterní cvičení
20.5.13. Pozdní sběr----------velký zápočtový test v samostatném termínu

Významné aktualizace souborů. Některé soubory vložené do tabulky jsou postupně upravovány, doplňujeme chybějící řešení a opravujeme některé texty. Pokud se jedná o významnější změnu již dříve zveřejněného souboru (tj. obsahové změny, nikoli drobné překlepy a typografické úpravy), uvádíme to zde:

7.3.: R2, v řešení Úlohy 3 byly opraveny chybějící vektory na posledním řádku

15.3.: Dg4, doplněno několik odstavců s přehledem různých typů hledání diagonální matice

21.3.: DU4, upřesněno zadání úlohy č. 4

4.4.: C6, upřesněno zadání Rozšiřující úlohy 1

4.4.: C7, upřesněno zadání Rozšiřující úlohy 2

12.4.: R2, doplněno řešení úloh 4 a 5

12.4.: R3, upřesněno řešení úloh 1 a 2

12.4.: R4, doplněno řešení úloh 4 a 6

12.4.: DU7, upřesněno zadání úloh 1 a 5

25.4.: R5, doplněno řešení úloh 6 a 7

25.4.: R6, upřesněno řešení úlohy 1

25.4.: R7, opravena matice U v řešení úlohy 1

25.4.: U8, opravena hodnota čísla c' a vzorec pro délky poloos

25.4.: R8, upřesněno řešení úlohy 1

25.4.: R9, upřesněno řešení úloh 1 a 6

31.5.: U12, upřesněno zadání zahřívací úlohy 1

31.5.: C12, R12, opraveno zadání úlohy 2

6.6.: R5, opraveno řešení úlohy 6 (poslední složka v hledané projekci)

12.6.: R11, opraveny závorky a dílčí formulace v některých řešeních

Organizace kurzu

 • Základním zdrojem jsou elektronická skripta a úlohy na cvičení zveřejněné na tomto webu. Další studijní materiály budou v Moodlu. Seznam doplňující literatury je níže na této stránce.
 • V tomto semestru neodpovídá číslování přednášek kapitolám ve skriptech. Některé kapitoly jsou obsáhlejší a odpovídá jim více přednášek. Podrobnější informace jsou uvedeny v úvodu ke každému kvízu v Moodlu.
 • Zapište se do přidruženého kurzu na Moodlu, v rámci něj se přidejte do paralelky na cvičení (stejné jako jste podle SISu).
 • Každý týden budete moci k tématu přednášky vyplnit on-line kvíz (v Moodlu, do pondělí 21:00) a budete se moci prostřednictvím něj na cokoli zeptat. Za úspěšné vyplnění kvízu můžete získat 2 body k domácímu úkolu na dané téma. Otázky se budou týkat kapitoly ze skript k poslední a k následující přednášce.
 • Cvičení jsou založena na řešení úloh s podporou cvičícího. Za semestr se musíte aktivně zúčastnit alespoň 9 cvičení.
 • Tématem cvičení je vždy téma přednášky z předcházejícího týdne. Domácí úkol je třeba odevzdat následující týden (do středy 22:00) a můžete za něj dostat až 8 bodů. Domácí úkoly se budou opět odevzdávat skupinově.
 • Dva malé zápočtový testy budou zadány na cvičení v určených týdnech. Malý test trvá 30 minut, je hodnocen 10 body. Na druhý malý a na velký zápočtový test je povoleno mít tahák, tj. papír formátu A4, popsaný oboustranně čímkoli sami uznáte za vhodné.
 • V posledním týdnu píšeme velký zápočtový test, trvá 90 minut, je za 30 bodů (4-5 úloh). Pokrývá látku za celý semestr. Jeho dva termíny jsou uvedeny v SISu a je potřeba se na jeden z nich přihlásit podobně jako na termoín zkoušky. Velký test má dva opravné termíny ve zkouškovém období za podobných podmínek jako v ZS.
 • Zkouška bude sestávat ze dvou částí: orientačního testu na 60 minut a bezprostředně navazujícího teoretického testu na 90 minut. Zkouška je písemná, proběhne v 5 termínech během zkouškového období. Zkouší se porozumění pojmům a tvrzením v přednášce a schopnost přesného matematického vyjadřování. Přehled požadavků ke zkoušce bude zveřejněn na těchto stránkách, víceméně bude odpovídat obsahu skript.

Podmínky zápočtu a zkoušky

Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně tři kritéria:

 • získat alespoň 80 bodů ze 120 za kvízy a domácí úkoly
 • aktivně se účastnit alespoň 9 cvičení z celkového počtu 12-14 dle rozvrhu
 • získat 25 bodů z 50 za dva malé a jeden velký zápočtový test nebo 15 bodů z 30 za jeden ze dvou opravných zápočtových testů

Zkouška sestává ze dvou částí:

 • 60-minutový orientační test, z nějž je třeba získat 7 bodů z 10, jinak je hodnocení "neprospěl"
 • 90-minutový zkouškový test za 10 bodů, jehož výsledek v součtu s výsledkem orientačního testu určuje známku (méně než 10 : 4, 10-13.25 : 3, 13.5 - 16.75 : 2, 17-20 : 1).

Další studijní materiály

Říká se, že polovina (vysokoškolské) matematiky tak či onak souvisí s lineární algebrou. Tomu odpovídá i postavení kurzů lineární algebry ve studijních plánech univerzit a obrovské množství dostupné literatury. Pro náš kurz je praktické specifikovat jeden referenční studijní materiál, ale každému studentovi lze jen doporučit, aby se podíval i na to, jak se podobná témata pojednávají jinde.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 12, 2024, at 12:21 PM
@]