Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFZS2324

Lineární algebra I (pro fyziky), NOFY141, ZS 2023/24

Přednášející: Lukáš Krump

Cvičící: Filip Fryš, Jan Kotrbatý, Lukáš Krump, Svatopluk Krýsl, Martin Zika

Důležité odkazy: Moodle, Skripta, Požadavky ke zkoušce

Plán kurzu

Týden začínáTéma přednáškyCvičeníŘešeníDomácí úkolPoznámka
2.10.1. Vektory a zobrazení v R^nC0 C1R1DU1 
9.10.2. MaticeC2R2DU2 
16.10.3. Soustavy lineárních rovnicC3R3DU3 
23.10.4. Vektorové prostoryC4R4DU4odpadají středeční cvičení
30.10.--------děkanský den, odpadá přednáška i čtvrteční cvičení
6.11.5. Báze a dimenzeC5R5DU51. zápočtový test
13.11.6. Hodnost maticeC6R6DU6 
20.11.7. Reprezentace vektoruC7R7DU7úterní cvičení L. Krumpa budou online
27.11.8. Lineární zobrazeníC8R8DU8 
4.12.9. DeterminantC9R9DU9 
11.12.10. Aplikace determinantuC10R10DU10 
18.12.11. DiagonalizaceC11R11DU112. zápočtový test
1.1.12. Direktní součetC12R12DU12odpadají úterní cvičení
8.1.velký zápočtový test------ 

Organizace kurzu

 • Kurz je postaven tak, aby Vás motivoval k průběžnému a aktivnímu studiu. Jednotlivá témata na sebe silně navazují, takže je velmi těžké se zorientovat v pozdějších kapitolách, pokud jste dostatečně neporozuměli těm předchozím. Dělejte tedy všechno pro to, abyste se nedostali do skluzu. Pokud se to stane, nepanikařte, ale buďte k sobě poctiví a aktivně to řešte.
 • Základním zdrojem jsou elektronická skripta a úlohy na cvičení zveřejněné na tomto webu. Seznam doplňující literatury je níže na této stránce.
 • Čtvrteční přednáška slouží výkladu tématu podle plánu výše, cvičení v následujícím kalendářním týdnu (út, st, čt) počítání úloh na dané téma. Před každou přednáškou si ve skriptech přečtěte příslušnou kapitolu. Nemusíte v ní rozumět všemu, ale velmi vám to pomůže orientovat se v přednášce a připravit si na ni dotazy.
 • Zapište se do přidruženého kurzu na Moodlu UK, v rámci něj se přidejte do paralelky na cvičení (stejné jako jste podle SISu) a vyplňte první kvíz (do středy 4.10.). Moodle bude sloužit pro zadávání a opravování kvízů a domácích úkolů, jsou v něm také videa z minulých let.
 • Účelem kvízu je otestovat, zda jste si před přednáškou přečetli příslušnou kapitolu ve skriptech. Termín odevzdání je proto ve středu ve 21:00. Pomocí kvízu také můžete položit dotazy, na které pak mohou vyučující reagovat během přednášky a cvičení.
 • Domácí úkol se odevzdává vždy v následujícím týdnu, ve středu ve 22:00, a to v Moodlu. Pro odevzdávání domácích úkolů si zajistěte skener nebo skenovací aplikaci do mobilu (Camscanner, Tinyscanner, OfficeLens apod.). Domácí úkoly budete odevzdávat ve čtyř- až pětičlenných skupinkách, způsob jejich vytvoření a pravidla skupinové práce se dozvíte na prvním cvičení v týdnu od 2.10.
 • Za jedno téma budete moci získat až 8 bodů za DÚ a až 2 body za kvíz. Při 12 tématech je to tedy 120 bodů celkem. Z těchto 120 bodů musíte k zápočtu získat 80.
 • Dvakrát za semestr bude zadán tzv. malý zápočtový test. Bude trvat 30 minut a bude se psát na cvičení v předem určeném týdnu. Na poslední přednášce se bude psát velký zápočtový test z látky celého semestru, na 90 minut. Celkem bude za testy možné získat 10+10+30=50 bodů, k zápočtu je třeba získat 25 bodů celkem. Opravné zápočtové testy budou dva, během zkouškového období, malé zápočtové testy se k nim nebudou počítat, bude třeba získat 15 bodů z 30. Malé testy žádné opravné termíny nemají.
 • Zkouška je písemná, proběhne v 5-6 termínech během zkouškového období. Zkouší se porozumění pojmům a tvrzením v přednášce a schopnost přesného matematického vyjadřování. Přehled požadavků ke zkoušce bude zveřejněn na těchto stránkách, víceméně bude odpovídat obsahu skript.

Podmínky zápočtu a zkoušky

K zápočtu je nutné splnit zároveň následující tři podmínky:

 • získat alespoň 80 bodů ze 120 za kvízy a domácí úkoly
 • aktivně se účastnit alespoň 9 cvičení z celkového počtu 13
 • získat 25 bodů z 50 za dva malé a jeden velký zápočtový test nebo 15 bodů z 30 za jeden ze dvou opravných zápočtových testů

Zkouška sestává ze dvou částí:

 • 60-minutový orientační test, z nějž je třeba získat 7 bodů z 10, jinak je hodnocení "neprospěl"
 • 90-minutový zkouškový test za 10 bodů, jehož výsledek v součtu s výsledkem orientačního testu určuje známku (méně než 10 : 4, 10-13 : 3, 13.5 - 16.5 : 2, 17-20 : 1).

Další studijní materiály

Říká se, že polovina (vysokoškolské) matematiky tak či onak souvisí s lineární algebrou. Tomu odpovídá i postavení kurzů lineární algebry ve studijních plánech univerzit a obrovské množství dostupné literatury. Pro náš kurz je praktické specifikovat jeden referenční studijní materiál, ale každému studentovi lze jen doporučit, aby se podíval i na to, jak se podobná témata pojednávají jinde.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2024, at 09:31 PM
@]