Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


MAproFLS2324

Matematická analýza II, NOFY152, LS 23/24

Cvičení v pondělí 9:50 - 12:10 a 14:00 - 16:20 v T5 a ve středu 8:10 - 10:30 v T6.

Zápočet:

Je třeba získat 21 bodů ze 40 možných, z nichž

  1. 2 x 15 bodů je za 2 zápočtové testy, termíny budou zveřejněny.
  2. 10 bodů bude za aktivitu na cvičení. Body bude možné získat za počítání u tabule, za vypracování domácích úkolů, za prezentaci řešení domácího úkolu nebo úlohy ze sady na tabuli. Ohodnocení mezi 0-2 body za úlohu bude záviset na kvalitě zpracování a prezentace a na obtížnosti úlohy. Prezentace či odevzdání řešení budou možné vždy na následujícím cvičení po tom, kdy byla sada zadána (odůvodněné výjimky jsou po předchozí dohodě možné).

Tabulka bodů Po 9:50, Tabulka bodů Po 14:00, Tabulka bodů St 8:10

Obsah cvičení:

Den cvičeníTémaSada + řešení od O. KremlaŘešení od K.TůmyDomácí úkolPoznámka
19./21.2.Určitý integrál a jeho aplikaceOK_0, OK_1KT_0, KT_1 Přehled aplikací
26./28.2.Konvergence integrálů a řad: nezáporný případOK_2KT_2 Přehled kritérií
4./6.3.Konvergence integrálů a řad: obecný případOK_3KT_3DU1Přehled kritérií 2
11./13.3.Mocninné řadyOK_4KT_4 řešení KT jsou oproti sadám posunutá
18./20.3.ODR separované proměnnéOK_5KT_5 u KT hlavně přehled teorie
25.3./3.4.ODR lineární 1. řáduOK_6KT_6  
8./10.4.ODR lineární s konst. koeficientyOK_7KT_7, KT_8DÚ2ODR sbírka
15.-25.4.Metrické prostory, limita ve více proměnnýchOK_8, OK_9, OK_10KT_4 od s.4 MP_WS1, MP_WS2
29.4.Totální diferenciálOK_11KT_9, KT_10  
květenExtrémy funkcí více proměnnýchOK_12, OK_13KT_11, KT_12DÚ3Sada DÚ3 byla doplněna.

Tutoriály D. Pokorného z období covidu, Stránky O. Součka, Stránky D. Pražáka, mj. s mnoha řešenými příklady

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 28, 2024, at 03:28 PM
@]