Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


MAproFLS2324

Matematická analýza II, NOFY152, LS 23/24

Cvičení v pondělí 9:50 - 12:10 a 14:00 - 16:20 v T5 a ve středu 8:10 - 10:30 v T6.

Zápočet:

Je třeba získat 21 bodů ze 40 možných, z nichž

  1. 2 x 15 bodů je za 2 zápočtové testy, termíny budou zveřejněny.
  2. 10 bodů bude za aktivitu na cvičení. Body bude možné získat za počítání u tabule, za vypracování domácích úkolů, za prezentaci řešení domácího úkolu nebo úlohy ze sady na tabuli. Ohodnocení mezi 0-2 body za úlohu bude záviset na kvalitě zpracování a prezentace a na obtížnosti úlohy. Prezentace či odevzdání řešení budou možné vždy na následujícím cvičení po tom, kdy byla sada zadána (odůvodněné výjimky jsou po předchozí dohodě možné).

Tabulka bodů Po 9:50, Tabulka bodů Po 14:00, Tabulka bodů St 8:10

Obsah cvičení:

Den cvičeníTémaSada + řešení od O. KremlaŘešení od K.TůmyDomácí úkolPoznámka
19./21.2.Určitý integrál a jeho aplikaceOK_0, OK_1KT_0, KT_1 Přehled aplikací
26./28.2.Konvergence integrálů a řad: nezáporný případOK_2KT_2 Přehled kritérií
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 27, 2024, at 05:41 PM
@]