Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFLS1718

Lineární algebra pro fyziky, NMAF028, LS 17/18

Přednášející

 • Dalibor Šmíd - Po 09:00 - 10:30, posluchárna T1, konzultace po cvičení nebo po dohodě osobně či e-mailem.

Cvičící

 • Jiří Nárožný (St 14:00, M2)
 • Lada Peksová (Út 14:00, M3 a St 14:50, T6)
 • Dalibor Šmíd (Po 10:40, T7)
 • Zuzana Vlasáková (Út 14:00, M2 a St 9:00, M2)

Důležité odkazy

Plán kurzu

TýdenTémaPrezentaceKvízVyhodnoceníOdpovědiCvičeníŘešení
19.-23.2.Skalární součinP1
26.2.-2.3.OrtogonalizaceP2
5.-9.3.Ortogonální diagonalizaceP3
12.-16.3.Singulární rozkladP4
19.-23.3.Kvadratické formyP5
26.-30.3.KvadrikyP6
2.-6.4.přednáška není
9.-13.4.Jordanův tvarP7
16.-20.4.ExponenciálaP8
23.-27.4.SpektrumP9
30.4.-4.5.Tenzory IP10
7.-11.5.Tenzory IIP11
14.-17.5.Rekapitulace a doplněníP12
21.-25.5.Velká písemka

Organizace kurzu

Bude podobná jako v zimním semestru, budeme ale už více spoléhat na to, že víte, jak takový kurz funguje a jak si studium zorganizovat:

 1. Každý týden bude k tématu přednášky předem vystavená prezentace, budete moci vyplnit on-line kvíz (vždy do neděle 23:59) a budete se moci prostřednictvím kvízu na cokoli zeptat. Za úspěšné vyplnění kvízu bude 1 bod, za pokládání otázek už se body udělovat nebudou.
 2. Sady úloh ke cvičením budou mít podobnou strukturu, tedy 3 základní úlohy, 1 hodnocená úloha,2-3 procvičovací a rozšiřující úlohy, 1 domácí úloha. Pokud na cvičení odevzdáte hodnocenou úlohu, můžete za ni získat až 9 bodů. Pokud získáte 5-8 bodů, stačí, když na příští cvičení donesete domácí úlohu, za kterou můžete získat až 4 body. Pokud získáte za hodnocenou úlohu 0-4 body, můžete na příští cvičení donést jak domácí úlohu (0-4 body), tak opravené řešení hodnocené úlohy (0-5 bodů).
 3. Dvakrát za semestr (v týdnech od 26.3. a od 23.4.) bude v době cvičení zadán malý zápočtový test. Bude trvat 30 minut a není možné jej opravit ani nahradit, ani v případě nemoci. Každý malý test je hodnocen 8 body a pokrývá látku odpřednesenou za předchozí cca měsíc.
 4. Na poslední přednášce bude zadán velký zápočtový test, trvá 90 minut, je za 30 bodů. Pokrývá látku odpřednesenou za celý semestr. Velký test má dva opravné termíny ve zkouškovém období, paralelně s prvními dvěma termíny zkoušky.
 5. Zkouška bude vypadat stejně jako v zimním semestru.

Podmínky zápočtu

Na cvičení, stejně jako na přednášce, nevyžadujeme povinnou docházku. Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně dvě kritéria:

 • získat 70% bodů za práci na cvičení (v součtu)
 • získat 50% bodů za testy (v součtu)

Testy

 • První malý test, píše se na cvičení, v období od 26. do 30. března, trvá 30 minut, maximum 8 bodů
 • Druhý malý test, píše se na cvičení, v období od 23. do 27. dubna, trvá 30 minut, maximum 8 bodů
 • Velký test, píše se na přednášce 21.5., trvá 90 minut, 6 příkladů z učiva celého semestru, maximum 30 bodů

Na malé testy bude dovoleno užívat vlastních rukou psaných poznámek (nesmí v nich být nic vlepeno ani vloženo, žádné vytištěné ani zkopírované papíry). Malý test je v oprávněných případech a po dohodě s oběma cvičícími možno psát na jiném cvičení. Velký test se píše bez pomůcek. V součtu je tedy třeba získat 23 bodů.

Práce na cvičení

Za každé z 12 témat je možné získat 10 bodů (9 za hodnocenou/domácí úlohu a 1 za kvíz), dalších 20 je možné získat od cvičícího za další aktivitu jako jsou např. prezentace rozšiřujících úloh na tabuli. Z celkového počtu 140 bodů je třeba získat 70%, tj. 98 bodů.

Opravné prostředky

Pokud někdo získá z domácích úkolů méně než 70%, ale alespoň 50% bodů, bude moci kritérium splnit dodatečnými domácími úlohami. Bude jich cca 50, seznam bude zveřejněn. Je třeba odevzdat všechny úlohy, bez ohledu na to, kolik procent Vám do 70% chybí. Pokud někdo získá méně než 50% bodů z písemek, může absolvovat první nebo druhý opravný velký test. Ty se budou konat ve zkouškovém období paralelně s prvním a druhým zkouškovým termínem. Výsledek opravného velkého testu nahrazuje výsledek velkého testu, samozřejmě pokud je vyšší. Žádné další opravy nebudou umožněny. Cvičící má u výborných studentů a v případě vážných důvodů možnost udělit zápočet výjimečně dle jiných kritérií. Takový režim je nutné dohodnout na začátku semestru, nejpozději do 15. března.

Zkouška

Bude sestávat ze dvou částí:

 • 45-minutový písemný orientační test o 5 otázkách, které budou testovat znalost základních pojmů a postupů (definice, formulace důležitých tvrzení, jednoduché početní úlohy). Konstrukce typické otázky je následující: formulace nějaké věty nebo definice uvedené v požadavcích a doplňující otázka testující její pochopení nalezením příkladu, protipříkladu, aplikací tvrzení, výpočtem apod. Početní dovednosti chápeme hlavně jako cestu k pochopení teoretické látky, testujeme je proto především v rámci zápočtu a u zkoušky již jen doplňkově.
 • Každá otázka je za 2 body, pro postup do ústní části bude třeba získat 7 bodů z 10 možných.
 • ústní část s přípravou, která bude rozhodovat o známce ze zkoušky (při zjištění zásadní neznalosti může ale být i za tuto část známka nevyhověl)

Další studijní materiály

Říká se, že polovina (vysokoškolské) matematiky tak či onak souvisí s lineární algebrou. Tomu odpovídá i postavení kurzů lineární algebry ve studijních plánech univerzit a obrovské množství dostupné literatury. Pro náš kurz je praktické specifikovat jeden referenční studijní materiál, ale každému studentovi lze jen doporučit, aby se podíval i na to, jak se podobná témata pojednávají jinde.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 27, 2020, at 02:24 PM
@]