Lineární algebra a geometrie, NMAG101, ZS 17/18

Přednášející

Cvičící

Plán kurzu

 
Týden od Téma Přečíst Kvíz Vyhodnocení kvízu Odpovědi na otázky Cvičení Řešení
2.10. Opakování - analytická geometrie, zobrazení Kapitola 1 Q Opakování (do 6.10. 15:00) V Opakování FAQ Opakování Cv 1 Řeš 1 až po 2. cvičení
9.10. Soustavy lineárních rovnic Kapitola 2 Q Soustavy (do 8.10. 23:59) V Soustavy FAQ Soustavy Cv 2 Řeš 2 DÚ 1
16.10. Tělesa, Matice Kapitola 3, Oddíly 4.1,4.2 Q Tělesa, Matice
(do 15.10. 23:59)
V Tělesa, Matice FAQ Tělesa, Matice Cv 3 Řeš 3 DÚ 2
23.10. Matice soustavy a zobrazení Oddíly 4.3, 4.5.1 Q Matice soustavy a zobrazení (do 22.10. 23:59) V Matice soustavy a zobrazení FAQ Matice soustavy a zobrazení Cv 4 Řeš 4 DÚ 3
30.10. Inverzní matice, místo první přednášky imatrikulace Oddíly 4.4, 4.5.2 Q Inverzní matice
 (do 29.10. 23:59)
V Regulární matice FAQ Regulární matice Cv 5 Řeš 5 DÚ 4
6.11. Vektorové prostory Oddíly 5.1, 5.2 Q Vektorové prostory
 
(do 5.11. 23:59)
V Vektorové prostory FAQ Vektorové prostory Cv 6 Řeš 6 DÚ 5
13.11. Lineární (ne)závislost Oddíl 5.3 Q Lineární (ne)závislost (do 12.11. 23:59) V Lineární (ne)závislost FAQ Lineární (ne)závislost Cv 7 Řeš 7 DÚ 6
20.11. Báze, na 1. přednášce 1. midterm Oddíl 5.4 (úvod) Q Báze (úvod)
(do 19.11 23:59)
V Báze (úvod) FAQ Báze (úvod) Cv 8 Řeš 8 DÚ 7
27.11. Vlastnosti báze a souřadnice Oddíly 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 Q Báze a souřadnice
(do 26.11. 23:59)
V Báze a souřadnice FAQ Báze a souřadnice Cv 9 Řeš 9 DÚ 8
4.12. Hodnost Oddíly 5.5, 5.6 Q Hodnost
(do 3.12. 23:59)
V Hodnost FAQ Hodnost Cv 10 Řeš 10 DÚ 9
11.12. Lineární zobrazení, na 2. přednášce 2. midterm Oddíly 6.1,6.2 Q Lineární zobrazení 1
(do 10.12. 23:59)
V Lineární zobrazení I FAQ Lineární zobrazení I Cv 11 Řeš 11 DÚ 10
18.12. Lineární zobrazení II Oddíly 6.3 - 6.5 Q Lineární zobrazení II
(do 17.12. 23:59)
V Lineární zobrazení II FAQ Lineární zobrazení II Cv 12 Řeš 12 DÚ 11
1.1. Permutace, determinanty Oddíly 7.1 - 7.3 Otázky k determinantům   FAQ Determinant Cv 13 Řeš 13 DÚ 12
8.1. Vlastnosti determinantu Oddíl 7.4 Otázky ke starší látce či k organizaci   FAQ Starší látka+organizace Cv 14 Řeš 14 už není

Průběžně doplňované požadavky ke zkoušce, Prozatímní tabulka s body za DÚ.

Studijní materiály


Organizace kurzu

Studium na MFF je náročné samo o sobě a v prvním semestru prvního ročníku obzvláště. Jeden ze cvičících Jakub Hrnčíř k tomu loni sepsal podnětnou úvahu, studentka Klára Sejková zase provedla zajímavý čtyřfázový průzkum mezi studenty, jsou též k dispozici statistiky úspěšnosti u zkoušek za  roky 2014-2016. Dalibor Šmíd shromáždil názory studentů a statistiky pro obdobný kurz na fyzice. Pročtení těchto materiálů vám dá dobrou představu o tom, co vás v prvním semestru (nejen na Lineární algebře) čeká, jaká jsou úskalí a jak se jim postavit.

Jsme přesvědčeni, že kurz Lineární algebry je třeba od samého začátku studovat aktivně a průběžně. Jednotlivá témata mezi sebou silně navazují a bez základního pochopení dosavadní látky je velmi obtížné porozumět látce následující. Bez průběžného studia je příprava na zkoušku mnohem složitější. Snažíme se kurz vést tak, aby vás k aktivnímu a průběžnému studiu motivoval:

  1. Každý týden jsou přednášky věnovány konkrétnímu tématu, jemuž se věnuje pasáž ve skriptech uvedená výše v tabulce s plánem kurzu. Přednášky nebudou prostým výkladem obsahu skript, budeme se snažit věnovat především nejdůležitějším a nejobtížnějším pojmům, motivacím, aplikacím, vašim dotazům. Doporučujeme proto, abyste si v týdnu předtím našli čas samostatně si projít příslušnou pasáž ve skriptech, abyste získali základní orientaci, o čem bude řeč. Jako ověření vlastního porozumění pak můžete vyplnit jednoduchý on-line kvíz o čtyřech otázkách typu abc, který bude vždy otevřen do půlnoci z neděle  na pondělí. Za úspěšné vyplnění kvízu (alespoň 3 správné odpovědi ze 4) získáte 1 bod k domácím úkolům z daného tématu. Součástí kvízu bude též možnost položit libovolnou otázku k danému tématu. Přednášející a cvičící se budou snažit takto položené otázky zodpovědět ve výuce a je to pro ně cenné vodítko, čemu se v hodinách více věnovat. Letos nebude položení otázky odměňováno jedním bodem jako v předchozím roce. V případě, že vymyslíte zajímavý problém, který zařadíme do skript do rubriky Otázky k samostatnému studiu, tak za něj udělíme jeden bod. Maximální počet bodů, které za zajímavé problémy  můžete získat za semestr, je 5.  První kvíz je nebodovaný a slouží především proto, abyste si vyzkoušeli, jak to funguje, zvolili si přezdívku (např. jedinečné číslo apod.), pod níž budete vedeni v tabulce s body a zápočty, a měli možnost položit dotazy ke kurzu jako takovému.
  2. Cvičení se budou věnovat danému tématu v následujícím týdnu po přednáškách. Základní úlohy probírané na cvičeních budou zveřejněny včetně vzorového řešení i na webu. Na tyto úlohy pak bude navazovat domácí úkol, sestávající ze dvou úloh po 4 bodech. Termín odevzdání je vždy následující týden ve středu 14:00, místo odevzdání je schránka za vchodem na katedru algebry (preferuje se). U domácích úkolů vždy uveďte jméno cvičícího a den a hodinu, kdy se cvičení koná: budou vám totiž předávány opravené na vašich cvičeních. První odevzdanou práci podepište jménem a zvolenou přezdívkou, ostatní stačí již jen jménem. Další práce podepisujte raději svým jménem. Řešení domácího úkolu je třeba vypracovat samostatně, můžete je konzultovat mezi sebou, ale je zakázáno ukazovat si navzájem sepsaná řešení. Nápadně podobné chyby či formulace budou znamenat odebrání bodů oběma stranám. Body za domácí úkoly a za kvízy se počítají k zápočtu. Někdy bude zadán též bonusový příklad, zpravidla těžší, nad rámec požadavků. Můžete jej odevzdat a získat tak k vlastnímu řešení  zpětnou vazbu, řešení bonusového příkladu ale  nebude mít vliv na hodnocení domácího úkolu.
  3. Dvakrát za semestr (v týdnech od 20.11. a 11.12.) bude v době přednášky zadána průběžná písemka (tzv. midterm). Její struktura se bude podobat zkouškové písemce, ale bude trvat jen 90 minut a pokrývat pouze dosud odpřednesenou a odcvičenou látku. Výsledky midtermů se počítají ke zkoušce.
  4. Zkouška je písemná a proběhne v 5-6 zkouškových termínech, které budou vyhlášeny v SISu. Všechny požadované znalosti jsou v kapitolách 1-7 skript, zastoupení témat v písemce odpovídá zhruba času, který jim byl věnován na přednášce. Testujeme zejména znalost základních pojmů a porozumění vztahům mezi nimi, důležitá je ale i schopnost korektně používat matematický jazyk. Zkouška bude hodnocena na dvou škálách - se započtením midtermů a bez něj, lepší výsledek se počítá.
  5. Cvičící i přednášející jsou vám k dispozici pro konzultace, buď ve vyhlášených konzultačních hodinách, nebo po dohodě e-mailem či osobně. Přednostně se obracejte na svého cvičícího během cvičení, případně jej požádejte o konzultaci. Snažte se připravit si na ni konkrétní dotazy ke skriptům či úlohy, které jste se sami pokoušeli vyřešit. Konzultace není doučování.

Podmínky zápočtu

Podmínky zkoušky

Další studijní materiály