Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


GeometrieZS2324

Geometrie, NMTM505, ZS 23/24, přednáška pro učitelství

Skripta ke kurzu, Loňské stránky

31.října
Afinní geometrie
  • Afinní grupa, její prvky a podgrupy. Myšlenka Kleinova Erlangenského programu představená na podgeometriích afinní geometrie.
  • Invarianty afinní geometrie(rovnoběžnost, dělící poměr), Základní věta afinní geometrie, Cevova věta
7.listopadu
Projektivní geometrie I
  • dokončení afinní geometrie
  • projektivní prostor, přímka, Desarguesova věta, Dobble
14.listopadu
Projektivní geometrie II
  • projektivity, Základní věta projektivní geometrie
  • kanonické vnoření afinní roviny do projektivního prostoru
  • doplněno do skript
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 19, 2023, at 11:40 PM
@]