Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


GeomIIIZS1718

Geometrie III, NUMP017, ZS 2017/18

Přednáška pro studenty učitelství, úterý 9:50 - 11:20, posluchárna K6.

Plán kurzu:

Vzhledem k pedagogickým praxím většiny zapsaných studentů začínáme až 1. listopadu.

Projektivní prostor, klasifikace kuželoseček a kvadrik, afinní a projektivní geometrie, historický vývoj geometrie od Eukleida ke Kleinovi, kruhová inverze a Moebiovské transformace, hyperbolická geometrie.

Základní literatura

Brannan, Esplen, Gray: Geometry, Cambridge University Press, 1. nebo 2. vydání

  1. Základní povědomí u kuželosečkách a kvadrikách v rozsahu oddílů 1.1 a 1.3
  2. Afinní geometrie v rozsahu oddílů 2.1, 2.3 a 2.4
  3. Projektivní geometrie v rozsahu oddílů 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
  4. Kruhová inverze a její vlastnosti: oddíly 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
  5. Hyperbolická geometrie: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
  6. Kleinovský pohled na geometrii: kapitola 8

Doplňující literatura

Hitchin: Projective geometry, on-line notes

Lávička M.: Geometrie 2, pomocný učební text

Zkoušky

Písemný test s ústním dozkoušením, složený z variant typových početních úloh a teoretických otázek.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 26, 2018, at 12:43 PM
@]