English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE


Bakalářská (diplomová) práce Studium Nabídka zaměstnání či dalšího studia Některé informační zdroje Výpočetní prostředky

Velmi podstatnou část výzkumu v oblasti stochastiky dnes tvoří Monte-Carlo simulace. I když je simulovat na vlastním stroji pohodlné, má to svoje nevýhody, které jasně pocítil každý, kdo netrpělivě očekával dokončení simulace, která již běžela několik hodin, či dnů... Následující výčet zajisté není úplný a budu velmi vděčný každému, kdo jej doplní.

Pokud máte účet v Linuxové laboratoři na Malé Straně, je nejjednodušší se pomocí protokolu ssh připojit k některému z těchto strojů. Nezapomeňte na určitou ohleduplnost při dlouhotrvajících výpočtech.

Díky Centru Jindřicha Nečase máme na Karlíně výpočetní cluster Sněhurka. Pro statistiky je důležité, že ochotný a obětavý administrátor RNDr. Martin Mádlík tam rozchodil R-ko. Na Sněhurce, stejně jako na jiných clusterech funguje "Job queueing system". Počítačově nenadanému člověku, jako já, sice dá chvilku práci, než si na něj zvykne, ale v okamžiku, kdy začne spouštět opravdu extenzivní simulace, tak výhody tohoto "frontového" systému ocení. Pokud nenastane nějaký výpadek, tak se na Sněhurce opravdu moc hezky počítá.

Výpočetní clusterem několikanásobně většího rázu než Sněhurka ja METACentrum. Výhodou oproti Sněhurce je mnohem větší počet strojů, které jsou k dispozici. Nevýhodou pak je nižší výkon těchto strojů. K přihlášení je zapotřebí vyplnit přihlášku na webu.