Some Folkes there are,
(and many men suppose, that I my selfe,
may passe for one of those)
Who many likely Businesses intend,
Yet, bring but very few, unto an end.

Which folly to prevent, this Emblem here,
Did in a luckie houre, perhaps, appeare.
For, as to draw a Circle, with our hand,
We cause the brazen Compasses to stand
With one foot firmely fixed one the ground;
And move the other in a Constant-Round.

Right so, when we shall purpose to proceed
In any just, and profitable deed,
We first, should by a constant resolution,
Stand firme, to what we put in execution:
And, then, with perseverance, labour out
Those workings, which we are employ'd about.

For, we with constant liking, must elect
Those Businesses, we purpose to effect:
Or els, our time, our labour, and our cost,
Will, oft, be much in vaine, or wholly lost.

With constant labour, we must follow, too,
Those things, which we resolved are to do;
Or, els, our hopes will never be effected,
How warily soe're we have projected.

Long Journeys I abhorre; yet, otherwhile
I meane a Furlong, and performe a Mile.

I greatly feare Long labours to begin;
Yet, some I finish, when I'me entred in:
And, if in Labour, I more constant grow,
How I improve, hereafter you shall know.

Last modified: Fri Sep 11 23:28:15 CEST 2015

Kontakt na garanta programu Matematika

Studium

Aktuality

12.12.2016

Na stránce nmgr oboru MIT byla přidána informace o doporučeném průběhu studia a vysvětlení požadavků k SZZ.

21.11.2016

Na stránce Organizace bakalářských SZZ byla zveřejněna vyhláška popisující proces odevzdávání Bc. prací v zimním termínu a termíny zimních bakalářských zkoušek.

Odevzdávání prací: 4.1. od 9:00 do 10:30 hodin v Karlíně.

22.7.2016

Na základě Směrnice děkana 5/2016 Jednotná grafická a vizuální prezentace MFF UK a Směrnice děkana 7/2016 Formální náležitosti závěrečné práce byly s platností od 21.6. t.r. změněny požadavky na titulní stranu studentských prací (výměna starého loga MFF za nové a změna jeho umístění na stránce).

Proto byly vydány změněné požadavky na úpravu bakalářských a diplomových prací a upravené šablony pro sazbu v LaTeXu.

Práce odevzdávané k obhajobě v létě 2016 nebo později musí být připraveny podle aktuálně platných požadavků!!

11.4.2016

Byla založena nová sekce webu pojednávající o ústní části bakalářských SZZ. Je k ní přístup skrze menu v dolní části stránky, sekce „Rady a porady”.

11.9.2015

Karolinka 2015/16