Odevzdávání prací

(Odborné studium - obory OM, FM, MMIB/MIT)

Odevzdávání prací - podzim 2018

Proces odevzdávání prací upravuje tato vyhláška.

Odevzdávání bakalářských prácí pro podzimní období SZZ: čtvrtek 19.7. a pátek 20.7. od 8:30 do 10:00 hod. v pracovně předsedy komise v Karlíně (K233). Po dohodě s předsedou je možné práci odevzdat i jindy, ale ne později než 20.7. v 10:00.

Studenti se musí k tomuto termínu SZZ přihlásit v SISu nejpozději 20.7. Je možné se přihlásit jen k ústní části, jen k obhajobě nebo k oběma částem zároveň. Při opravném termínu se student hlásí pouze k té části, kterou dosud nesložil.

Přiřazení do subkomisí bude zveřejněno v SISu. Podrobný časový rozpis obhajob připraví předsedové zkušebních subkomisí.

Vkládání prací do SISu ve formátu PDF/A

Podle Opatření J.M. Rektora č. 13/2017 musí být práce do SISu vloženy ve formátu PDF/A1a nebo PDF/A2u. Návod na vytvoření těchto formátů lze najít na stránce RUK nazvané Návod pro uložení kvalifikační práce. Ve fakultní latexové šabloně je návod k vytvoření formátu PDF/A2u pomocí balíčku xpdf. U nekomplikovaných prací lze též použít program PDFCreator, který je zdarma ke stažení. Bohužel žádný způsob vytvoření požadovaného formátu není absolutně spolehlivý.

Last modified: 05 Jul 2018, 14:31:58

Organizace bakalářských SZZ

Odevzdání bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce

Ústní část bakalářských SZZ

Podrobné požadavky okruhu Stochastika

Vypracování bakalářských prací

Podzimní období 2018

Vyhláška o organizaci SZZ

Poznámka: Tyto informace jsou předběžné a neoficiální; může v nich docházet ke změnám.

Obor/zaměření Termín(y)
FM 11. září
MMIB/MIT 12. září
OM/STOCH 12. a 13. září
OM/MA, OM/NM    12. září
OM/STR    TBD