Odevzdávání prací

(Odborné studium - obory OM, FM, MMIB)

Odevzdávání prací - zima 2017/18

Proces odevzdávání prací upravuje tato vyhláška.

Odevzdávání bakalářských prácí na zimní termín SZZ: Čt 4.1. od 9:00 do 10:30 hod. v pracovně předsedy komise v Karlíně (K233).

Studenti se musí k tomuto termínu SZZ přihlásit na studijním oddělení nejpozději do 4.1. (ať už jde o termín řádný nebo opravný). Podrobnější instrukce najdete ve vyhlášce.

Přiřazení do subkomisí bude zveřejněno v SISu. Podrobný časový rozpis obhajob vydají předsedové zkušebních subkomisí.

Vkládání prací do SISu ve formátu PDF/A

Podle Opatření J.M. Rektora č. 13/2017 musí být práce do SISu vloženy ve formátu PDF/A1a nebo PDF/A2u. Návod na vytvoření těchto formátů lze najít na stránce RUK nazvané Návod pro uložení kvalifikační práce. Ve fakultní latexové šabloně je návod k vytvoření formátu PDF/A2u pomocí balíčku xpdf. U nekomplikovaných prací lze též použít program PDFCreator, který je zdarma ke stažení. Bohužel žádný způsob vytvoření požadovaného formátu není absolutně spolehlivý.

Last modified: 23 Nov 2017, 10:48:49

Organizace bakalářských SZZ

Odevzdání bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce

Ústní část bakalářských SZZ

Podrobné požadavky okruhu Stochastika

Vypracování bakalářských prací

Zimní termíny 2018

Vyhláška o organizaci SZZ

Poznámka: Tyto informace jsou předběžné a neoficiální; může v nich docházet ke změnám.

Obor/zaměření Termín(y)
FM 1. února
MMIB/MIT 30. ledna
OM/STOCH 1. února
OM/MA, OM/NM    31. ledna
OM/STR    31. ledna