Odevzdávání prací

(Odborné studium - obory OM, FM, MIT/MMIB)

Odevzdávání prací - podzim 2019

Proces odevzdávání prací upravuje tato vyhláška.

Odevzdávání bakalářských prácí pro podzimní období SZZ: čtvrtek 18.7. a pátek 19.7. od 8:30 do 10:00 hod. v pracovně předsedy komise v Karlíně (K233). Po dohodě s předsedou je možné práci odevzdat dříve, ale ne později.

Studenti se musí nejpozději 19.7. k tomuto termínu SZZ přihlásit v SISu. Je možné se přihlásit jen k ústní části, jen k obhajobě nebo k oběma částem zároveň. Při opravném termínu se student hlásí pouze k té části, kterou dosud nesložil.

Přiřazení do subkomisí bude zveřejněno v SISu začátkem srpna. Detailní časový rozpis zkoušek připraví předsedové zkušebních subkomisí.

Vkládání prací do SISu ve formátu PDF/A

Podle opatření Jeho Magnificence č. 72/2017 musí být práce do SISu vloženy ve formátu PDF/A1a nebo PDF/A2u. Také přílohy práce smějí být vloženy do SISu pouze v povolených formátech uvedených v tomto opaření.

Formát PDF/A1a (PDF/A2u) není veřejně dostupný. SIS kontroluje vložené práce verifikačním programem s určitým nastavením parametrů, které se časem zpřísňuje. Verifikační program však nevydává užitečné informace o tom, proč soubor nebyl uznán přijatelným. Příprava přijatelné podoby práce, kterou SIS dovolí nahrát, může být relativně náročný, dlouhý a nepříjemný proces. To, že vám např. Acrobat zobrazuje vaši práci jako soubor formátu PDF/A, nikterak neznamená, že SIS vaši práci neodmítne nahrát.

Jakýsi návod na vytvoření formátu PDF/A1a nebo PDF/A2u spolu s doplňujícími informacemi lze najít na stránce RUK nazvané Návod pro uložení kvalifikační práce. Tento návod však nestačí ke spolehlivému vytvoření přijatelné podoby práce.

Fakultní latexová šablona obsahuje návod k vytvoření formátu PDF/A2u pomocí balíčku pdfx. I se správným použitím této šablony však výsledný soubor nemusí projít kontrolou v SISu. Vysvětlení možných problémů a tipy k jejich nápravě se dozvíte na stránce Postřehy o práci s PDF/A Mgr. Martina Mareše, Ph.D. z Katedry aplikované matematiky. Martin Mareš také provozuje online konvertor pro převod obrázků (častý důvod nekompatibility s formátem PDF/A) do formátu vyhovujícího normě PDF/A.

Přílohy k práci lze nahrát do SISu v jiných než povolených formátech, pokud o to požádáte fakultní koordinátorku závěrečných prací, v našem případě PhDr. Petru Hoffmannovou.

Dostanete-li se při přípravě formátu PDF/A do bezvýchodné situace, s níž si neumíte sami poradit, největší šanci na pomoc máte u jednoho ze dvou fakultních odborníků:

Každopádně počítejte s tím, že nahrávání práce do SISu může být dlouhý a frustrující proces a nenechávejte to na poslední chvíli.

Last modified: 25 June 2019, 11:54:25

Organizace bakalářských SZZ

Odevzdání bakalářské práce

Vkládání prací do SISu ve formátu PDF/A

Obhajoba bakalářské práce

Ústní část bakalářských SZZ

Podrobné požadavky okruhu Stochastika

Podrobné požadavky oboru MIT

Vypracování bakalářských prací

Podzimní období 2019

Vyhláška o organizaci SZZ

Poznámka: Tyto informace jsou předběžné a neoficiální; může v nich docházet ke změnám.

Obor/zaměření       Termín(y)
FM 4. a 5. září
MIT/MMIB 9. září
OM/STOCH 3. a 4. září
OM/MA, OM/NM 11. září
OM/STR    4. září