English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE


Beseda pro studenty 3.ročníku bc. studia - úterý 20.2. od 11:00 v praktiku KPMS.

Beseda pro studenty 1.ročníku mgr. studia PMSE - pátek 23.10. ve 12:20 učebně K8.

V průběhu letního semestru proběhne tradiční beseda se studenty druhého ročníku programu Obecná matematika.

V druhé polovině letního semestru se pak uskuteční beseda se studenty druhého ročníku nmgr. programu Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie.

Výuka v LS 2023/2024

NMST412 - Zobecněné lineární modely - cvičení

NMST424 - Matematická statistika 3

JEM019 - Statistical Methods for Data Analysis

Výuka v ZS 2023/2024

NMSA331 - Matematická statistika 1 - cvičení

NMSA407 - Linear regression - tutorial class

Výuka v LS 2022/2023

NMST412 - Zobecněné lineární modely - cvičení

NMST424 - Matematická statistika 3

NMST450 - Statistiský seminář 1


Diplomové a bakalářské práce

Podmínky započtů pro mnou vedené bakalářské a diplomové práce.

Disertační práce

Po dohodě z oblasti copulí, asymptotické statistiky...

Momentální spolupráce:
Prof. Johanna G. Nešlehová a prof. Christian Genest (oba z McGill University) - matematicko-statistické aspekty využití copulí pro mnohorozměrná diskrétní rozdělení.
Prof. Natalie Neumeyer (Universität Hamburg) - asymptotické vlasnosti (parametrických i neparametrických) odhadů copulí.

Konzultační hodiny
Dle domluvy.

Doporučuji se vždy ohlásit předem, např. emailem.


[joke]