English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE
(nástup 2020/21 nebo později)Stránky garanta
končícího oboru PMSE
(nástup do roku 2019/20)


NMSA331 – Matematická statistika 1 (cvičení)

Vyučující Aktuality Studijní materiály

[joke]