SPIRIT ISLAND IN THE HALL OF GODS, MALIGNE LAKE, JASPER | Copyright © Matúš Maciak


(NMFM 334)   Základy regrese | LS 2024

Prednáška: Ut: 10:40 - 12:10 | @K6
Cvičenie: Ut: 12:20 - 13:50 | @K6


Základné informácie

Prednáška - PDF transparencie

(Jedná se o základný pracovný materiál, ktorý ale neslúži ako plnohodnotný (a jediný) študijný materiál. V prieběhu semetra bude PDF súbor postupne dopĺňaný a aktualizovaný. Doplňujúce informácie budú obsiahnuté vrámci (online) prednášok)Povinná a doporučená literatúraPodkladové materiály pre cvičenia

Disclaimer
Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 23.června, 2023), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získaní zápočtu sa riadi výhradne pravidlami uvedenými vyššiena tejto web stránke (a tiež na stránke predmetu v SIS).