TERYHO CHATA, MALA STUDENA DOLINA (2.015 M.) | Copyright © Matúš Maciak


(NMST 422)   Longitudinální a panelová data

Prednáška: Po 12:20 - 13:50 | @K2

Cvičenie: Po 14:00 - 15:30 | @K11


Základné informace (prednáška/cvičenie)

Predbežný sylabus
(bude postupne upresňovaný a doplňovaný v priebehu semestra)Doplňujúca literatúraDisclaimer

Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 23.června, 2023), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získanie zápočtu sa riadi výhradne pravidlami podrobne uvedenými na tejto webovej stránke (resp. stručna na oficiálnej stránke predmetu v SIS).