Matematika

Projekt počítačové formalizace matematiky

Repozitář s formalizovanými pasážemi kombinatoriky na slovech

Odborné publikace

seznam

Prezentace

Filosofie

Články

Understanding, Expression and Unwelcome Logic, in: Studia Semiotyczne 34 (1):183-202 (2020).
Aristotelův princip sporu ve čtvrté knize Metafyziky, in: Reflexe (ISSN 0862-6901) 25, 2004, s. 71-80.
Filosofie a náboženská zvěst, in: Studia theologica (ISSN 1212-8570), 2005, roč. 7, č. 1, s. 78–83.

Disertace

Recenze

Jiří Hanuš (ed.): Lidská práva. CDK, 2001 in: Studia Theologica 3(4) (2001), 86-87
Tomáš Halík: Co je bez chvění není pevné in: Lidové noviny 10.5.2003 (nezkrácený text zde)
Vít Hušek: Symbol ve filosofii Paula Ricoeura in: Reflexe 27 (2005), 152-155
Michael Kirwan: René Girard. Uvedení do díla in: Studia Theologica 10(4) (2008), 100-102
Vojtěch Kolman: Filosofie čísla in: Reflexe 40 (2011), 148-157

Redakce

Lear, J.: Aristotelés. Touha rozumět, Oikoymenh 2016 (odpovědný redaktor)