Automaty a konvoluční kódy
Osnova přednášek a předpokládaný rozpis cvičení (žlutě). Změny vyhrazeny.


Informace v SISu
Poznámky k přednáškám
Blokové kódy a konvoluční kódy
Konvoluční kódovač. Vnější stupeň a Forneyho indexy
Smithova normální forma
Polynomiální inverzy
Racionální množiny, rozpoznatelné množiny a konečné automaty. Kleeneova věta
Konečné překladače
Abstraktní stavy a minimalita kódování
Základní, redukované a kanonické matice. Věta o stavovém prostoru kódu
MAP a ML dekódování
Viterbiho algoritmus a metrika
Odhad dávkové chyby
Literatura a odkazy
R. J. McEliece, The algebraic theory of convolutional codes, Chapter 12 of Handbook of Coding Theory, Volume I, North Holland, 1998

Rolf Johannesson, Kamil Sh. Zigangirov, Fundamentals of Convolutional Coding, Wiley-IEEE Press, 1998

Skripta Jyrki Lahtonena (Univerzita v Turku)

Přehledné úvody k teorii komunikace. Viz zejména Tutorial 12 - Convolutional Coding and Decoding Made Easy

Introduction to convolutional codes. Kapitola ze skript MIT ke kurzu Principles of Digital Communication II (Videozáznam přednášek)