Učitelství matematiky

Charakteristika oboru

Jedná se o jeden z oborů dvouoborového navazujícího magisterského studia učitelství. Učitelství matematiky lze studovat v předepsaných kombinacích s obory nabízenými na různých fakultách UK: Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké, Fakultě tělesné výchovy a sportu a od října 2017 i na Filozofické fakultě.
Obory Učitelství matematiky, Učitelství fyziky a Učitelství informatiky jsou zaměřeny na přípravu učitelů třetího i druhého stupně (střední školy i 2. stupeň škol základních). Všechny ostatní obory připravují učitele na třetím stupni (střední školy); podle zákona o pedagogických pracovnících, § 8, 1c) však jejich absolvent získává také kvalifikaci pro 2. stupeň základních škol.

Návaznost na bakalářské studium

Dvouoborové studium učitelství navazuje vždy na odpovídající kombinaci bakalářských oborů. Konkrétně Učitelství matematiky navazuje na bakalářský obor Matematika se zaměřením na vzdělávání.

Zájemci o studium Učitelství matematiky skládají přijímací zkoušku, jejíž požadavky odpovídají požadavkům znalostí k bakalářské zkoušce oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání. Přijímací zkouška může být prominuta podle Podmínek přijímacího řízení pro NMgr. studium.

Studentům oboru Obecná matematika na MFF UK se doporučuje před vstupem do navazujícího magisterského studia Učitelství matematiky absolvovat předměty oboru, kterým neodpovídá žádný obsahově blízký předmět z jejich předchozího studia. Jedná se zejména o předměty:

 • NMUM106 Základy rovinné geometrie
 • NMUM205 Základy prostorové geometrie
 • NMUM303 Základy zobrazovacích metod
 • NMUM203 Geometrie I
 • NMUM204 Geometrie II
 • NMUM312 Pedagogicko-didaktická propedeutika matematiky
 • NMUM310 Pedagogická praxe z matematiky I
Doporučují se také předměty (lze absolvovat i v rámci NMgr. studia):
 • NMUM208 Kombinatorika
 • NMUM232 Finanční matematika
 • NMUM305 Dějiny matematiky I
 • NMUM306 Dějiny matematiky II
 • NMUM105 Základy aritmetiky a algebry I
 • NMUM206 Základy aritmetiky a algebry II

Studijní plány a požadavky k státní závěrečné zkoušce

Studijní plány tohoto oboru a požadavky k státní závěrečné zkoušce jsou uvedeny v Oranžové Karolínce i na stránkách fakulty.

Kombinace M-F, M-DG a M-Inf lze také studovat v kombinované formě.

Last modified: Tue Dec 1 14:08:48 CET 2015