Učitelství deskriptivní geometrie

Charakteristika oboru

Jedná se o jeden z oborů dvouoborového navazujícího magisterského studia učitelství. Učitelství deskriptivní geometrie lze studovat pouze v kombinaci s oborem Učitelství matematiky.
U oboru Učitelství deskriptivní geometrie absolvent získává aprobaci pro třetí stupeň (střední školy), u oboru Učitelství matematiky aprobaci pro třetí i druhý stupeň (střední školy i 2. stupeň škol základních).

Návaznost na bakalářské studium

Dvouoborové studium učitelství navazuje vždy na odpovídající kombinaci bakalářských oborů. Konkrétně Učitelství deskriptivní geometrie navazuje na bakalářský obor Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání.

Zájemci o studium Učitelství deskriptivní geometrie skládají přijímací zkoušku, jejíž požadavky odpovídají požadavkům znalostí k bakalářské zkoušce oboru Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání. Přijímací zkouška může být prominuta podle Podmínek přijímacího řízení pro NMgr. studium.

Studentům oboru Obecná matematika na MFF UK se doporučuje před vstupem do navazujícího magisterského studia Učitelství deskriptivní geometrie absolvovat předměty oboru, kterým neodpovídá žádný obsahově blízký předmět z jejich předchozího studia. Jedná se zejména o předměty:

 • NMUG101 Deskriptivní geometrie I
 • NMUG102 Deskriptivní geometrie II
 • NMUG106 Projektivní geometrie I
 • NMUG201 Deskriptivní geometrie III
 • NMUG202 Geometrické plochy
 • NMUG262 Plochy stavební praxe
 • NMUG303 Projektivní geometrie II
 • NMUG310 Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie I
 • NMUG312 Pedagogicko-didaktická propedeutika deskriptivní geometrie
Doporučují se také předměty (lze absolvovat i v rámci NMgr. studia):
 • NMUG301 Počítačová geometrie I
 • NMUG302 Počítačová geometrie II
 • NMUG305 Dějiny deskriptivní geometrie
 • NMUG361 Aplikace deskriptivní geometrie

Studijní plány a požadavky k státní závěrečné zkoušce

Studijní plány tohoto oboru a požadavky k státní závěrečné zkoušce jsou uvedeny v Oranžové Karolínce i na stránkách fakulty.

Kombinaci Učitelství matematiky - Učitelství deskriptivní geometrie lze také studovat v kombinované formě.

Last modified: Tue Dec 1 14:11:34 CET 2015