Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

 

   adresa / address

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Department of Probability and Mathematical Statistics, MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Prague 8

telefon / phone number: 22191 3288
e-mail: cipra@karlin.mff.cuni.cz

 


  knižní publikace / books

  Tomas Cipra: Time Series in Economics and Finance. Springer, Cham 2020 (410 p., ISBN: 978-3-030-46346-5, eBook ISBN: 978-3-030-46347-2) content 

  Tomáš Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015 (515 stran, ISBN: 978-80-87865-24-8)  

  Tomáš Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha 2015 (308 stran, ISBN: 978-80-87865-18-7)  

  Tomáš Cipra: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013 (288 stran, ISBN: 978-80-7431-079-9)  

  Tomáš Cipra: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012 (409 stran, ISBN: 978-80-86929-87-3)  

  Tomas Cipra: Financial and Insurance Formulas. Physica-Verlag/Springer, Heidelberg, Dordrecht, London, New York 2010 (418 p., ISBN: 978-3-7908-2592-3)  

  Tomáš Cipra: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008 (538 stran, ISBN: 978-80-86929-43-9)  

  Tomáš Cipra: Finanční a pojistné vzorce. Grada Publishing, Praha 2006 (374 stran, ISBN: 80-247-1633-X)  

  Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6)  

  Tomáš Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha 2005 (308 stran, ISBN: 80-86119-91-2)  

  Tomáš Cipra: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada Publishing, Praha 2004 (260 stran, ISBN: 80-247-0838-8)  

  Tomáš Cipra: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Ekopress, Praha 2002 (271 stran, ISBN: 80-86119-54-8)  

 

  Karel Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky II. Prometheus, Praha 1995 (a další vydání), (874 stran, ISBN: 80-85849-62-3)  

 

  Karel Rektorys et al.: Survey of Applicable Mathematics II. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 1994, (942 p., ISBN: 0-7923-0681-3)  

 

  Tomáš Cipra: Pojistná matematika v praxi. HZ, Praha 1994 (274 stran, ISBN: 80-901495-6-1)  

 

  Tomáš Cipra: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha 1993 (1.vydání, 167 stran, ISBN: 80-901495-1-0), 1994 (2.vydání, ISBN: 80-901495-7-X)  

 

  Tomáš Cipra: Teorie rizika v pojistné matematice. MFF UK a Česká pojišťovna, Praha 1991 (200 stran)  

 

  Tomáš Cipra: Matematické metody demografie a pojištění. SNTL, Praha 1990 (464 stran, ISBN: 80-03-00222-2, cena Nadace profesora Šauera v rámci Československé demografické společnosti za rok 1991)  

 

  Tomáš Cipra: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL, Praha a ALFA, Bratislava 1986 (248 stran, cena rektora University Karlovy za nejlepší učebnici roku 1986 v oboru přírodních věd)  

 

  výuka / teaching

NMST537

Časové řady / Time series

NMEK432

Ekonometrie / Econometrics

NMFM205

Matematika ve financích a pojišťovnictví / Mathematics in Finance and Insurance

NMFM437

Matematika ve financích a pojišťovnictví / Mathematics in Finance and Insurance

NMFM438

Matematika ve financích a pojišťovnictví (E) / Mathematics in Finance and Insurance (E)

NMFM405

Životní pojištění 1 / Life Insurance 1

NMFM406

Životní pojištění 2 / Life Insurance 2

NMFM612

Pokročilé partie teorie rizika / Advanced Topics on Risk Theory

 

  bibliografie / bibliography

do r. 2022 / till 2022