English version
 

 • Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky - cvičení (LS 2012/2013)

  -
  Podmínky pro udělení zápočtu:
  Aktivní účast na cvičení (max. 3 neomluvené absence)
  -
  Stručný sylabus cvičení:
  - Ovládání systému Mathematica, řešení úloh z oblasti finanční a pojistné matematiky
  - Úvod do práce s databázemi v SASu - SQL, datastep, statistické procedury (1 cvičení)
  - Pokročilé partie MS Excel - řešitel, kontingenční tabulka, programování ve VBA (1 cvičení)
  - Modelování cash-flow pojišťovny v AON Benfield ReMetrica (SAV)
  -
  Užitečné odkazy:
  Stránka přednášejícího doc. Hurta
  Stránka dr. Slavíka
  Loňské cvičení dr. Pešty
  Malý manuál uživatele SASu doc. Kulicha
 • 1.
  1. cvičení:
  Přehled matematických softwarů (Mathematica, Maple, Matlab, ...)
  Přehled statistických softwarů (R, SAS, IBM SPSS, Statistica, NCSS, ...)
  Přehled pojistných softwarů (ReMetrica, Igloo, ...)
  Přehled optimalizačních softwarů (GAMS, ...)
  Úvod do systému Mathematica:
  Úvod - základní funkce: NB
  Finanční data: NB
  2.
  2. cvičení:
  Ovládání systému Mathematica: NB
  3.
  3. cvičení:
  Práce se seznamy: NB
  Příklady I: NB
  Příklady I s řešeními: NB
  4.
  4. cvičení:
  Příklady II: NB
  5.
  5. cvičení:
  Pravděpodobnostní rozdělení v Mathematice NB
  Notebook s řešením příkladů NB
  6.
  6. cvičení:
  Funkce, rekurze, moduly a lokální proměnné, cykly NB
  7.
  7. cvičení:
  Práce se soubory NB, soubory
  8.
  8. cvičení:
  Stručný úvod do programování ve VBA v MS Excelu PDF s kódy
  9.
  9. cvičení:
  Stručný úvod do práce s databázemi a SQL data PDF s kódy (rozšířená verze)
  10.
  10. cvičení:
  Řešení finančních a pojistných úloh v Mathematice PDF se zádáními
  11.
  11. cvičení:
  Řešení finančních a pojistných úloh v Mathematice
 

Copyright © JČ, MB 2011