English version
 

 • Garant FPM
 • Stránky garanta magisterského programu Finanční a pojistná matematika

 • Níže jsou uvedeny informace týkající se nového (nástup 2022/23 a později) a starého (nástup 2021/22 a dříve) programu FPM.
 • FPM - začátek studia 2022/23 a později (nový program)

 • Doporučený průběh studia uvedený v Karolince je dostatečně podrobný a spolu se vstupními předpoklady pro obor FPM pokrývá veškeré požadavky k ústní části SZZ. Volba povinně volitelných předmětů závisí na volbě zaměření a je řízena prerekvizitami. Studenti, kteří neabsolvovali bakalářský obor Finanční matematika na MFF UK, se poradí s garantem o doplnění znalostí formou zápisu dodatečných předmětů, případě absolvováním nultého ročníku.

 • Základní informace o programu pro akademický rok 2022/2023 včetně doporučeného průběhu: Fakultní stránky

 • Program od akademického roku 2022/23: doporučený průběh (pdf)

 • Požadavky na diplomovou práci: DP

 • Podrobné požadavky ke státní závěrečné zkoušce:SZZ

 • Detailed explanation of the Final Exam requirements: TBD

 • FPM - začátek studia 2021/22 a dříve (starý program)

 • Doporučený průběh studia uvedený v Karolince je dostatečně podrobný a spolu se vstupními předpoklady pro obor FPM pokrývá veškeré požadavky k ústní části SZZ. Volba povinně volitelných předmětů závisí na zájmech studenta a tématu diplomové práce. Studenti, kteří neabsolvovali bakalářský obor Obecná matematika, zaměření Stochastika, studují podle garantem stanoveného individuálního studijního plánu, který obsahuje vybrané bakalářské předměty.

 • Základní informace o programu pro akademický rok 2021/2022 včetně doporučeného průběhu: Fakultní stránky

 • Požadavky na diplomovou práci: DP

 • Podrobné požadavky ke státní závěrečné zkoušce: SZZ

 • Detailed explanation of the Final Exam requirements: SZZ_ENG

 • O programu ...

  Absolvent studijního programu Finanční a pojistná matematika má hlubší znalosti základních matematických disciplín a speciální znalosti z oblastí pravděpodobnost a matematická statistika, ekonometrie a stochastické procesy, matematické metody ve financích, matematika životního a neživotního pojištění, risk managementu, účetnictví (včetně účetnictví pojišťoven), strojové učení a modelování pomocí moderních softwarových nástrojů. Je schopen modelovat finančních a pojistné produkty a provádět jejich analýzu z hlediska rizika, ziskovosti a jiných charakteristik potřebných pro efektivní finanční řízení. Vzdělání získané absolvováním programu je požadované profesními organizacemi pojistných matematiků v EU. Absolventi se uplatní v bankách, pojišťovnách, penzijních a investičních fondech a dalších finančních institucích a rovněž ve státní správě (Ministerstvo financí, ČNB a další). Současná poptávka zmíněných institucí (především z komerční sféry) je vysoká a tento trend se patrně v budoucnosti nezmění.
 

Copyright © JČ, MB 2011