Milos Kopa

Výuka

Úvod do optimalizace - cvičení

Optimalizace s aplikací ve financích

Ekonometrický seminář 1

Ph.D. studenti

RNDr. Václav Kozmík, Ph.D. (konzultant; vedoucí: Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.)
téma: Stochastické dynamické rozhodovací úlohy
obhajoba 2015

Mgr. Karel Macek, Ph.D. (FJFI ČVUT)
téma: Data-Based Decision Making: Evaluation and Design
obhajoba 2015

RNDr. Ing. Barbora Petrová, MSc.
téma: Stochastická dominance v rozhodovacích a optimalizačních úlohách
4. ročník

Mgr. Tomáš Rusý
téma: Stochastické programování s aplikací ve financích
1. ročník