Milos Kopa

Ekonometrický projektový seminář 

Seminář probíha formou řešení projektů. Více informací na stránkách Doc. Mgr.. Zdeňka Hlávky, Ph.D.

Po domluvě je možné konzultovat zadané projekty.