Milos Kopa Milos Kopa Milos Kopa

Optimalizace s aplikací ve financích

Přednáška se koná  každou středu od 12:20 do 13:50 v K1 a pak od 14:00 do 15:30 v K2.

Cvičení se koná každý pátek od 9:00 v K8 pod vedením RNDr. Martina Brandy, Ph.D.

Materiály ke studiu:

vícekriteriální hodnocení variant

vicekriteriální optimalizace 

stochastické programování - úvod

rizikové míry

mean-risk modely

stochasticka dominance

Vicestupňové úlohy stochastického programování