Jan Žemlička,    zemlicka@karlin.mff.cuni.cz
m. 333, Katedra algebry, Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Výuka / Teaching (aktuální rozvrh)
     ak.r.2023/24
     ak.r.2022/23
     ak.r.2021/22
     ak.r.2020/21
     ak.r.2019/20
     ak.r.2018/19
     ak.r.2017/18
     ak.r.2016/17
     ak.r.2015/16
     ak.r.2014/15
     ak.r.2013/14
     ak.r.2012/13
     ak.r.2011/12
     ak.r.2010/11
     ak.r.2009/10

Publikace / Publications
     ORCID

Odkazy / Links
     Zentralblatt MATH (seznam časopisů),
     AMS MathSciNet,
     Mathematics Subject Classification,
     JSTOR,
     Journal citation reports,
     AMS Mathematics Calendar,
     Conference Service Mandl,
     Matematický ústav ( Knihovna MÚ AVČR),
     Knihovna MFF UK
     RIV
     pdfconverter