Přednáška

Informace k přednášce jsou uvedeny v aplikaci Moodle.

Zápočet

Zápočet bude udělován za vypracování domácích úkolů. Domácí úkoly budou v průběhu semestru čtyři. Každý bude obsahovat tři úlohy po 10 bodech. Úkol je splněn při zisku alespoň 20 bodů. K získání zápočtu je třeba splnit všechny čtyři domácí úkoly nebo splnit tři domácí úkoly a splnit doplňkový domácí úkol.