Reálné funkce, zimní semestr 2016/17 - požadavky ku zkoušce  ( pdf soubor)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Matematická analýza 4,  letní semestr 2014/15

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doporučené  úlohy - viz oddíl  Doporučené příklady

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informace o zápočtu, zkoušce a konzultacích  ( pdf soubor)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Požadavky ke zkoušce   ( pdf soubor)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Matematická analýza 3, (NMMA201), zimní semestr 2014/15

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informace o zápočtu, zkoušce a konzultacích ( pdf soubor)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doporučené úlohy, 1. - 7. série  ( pdf soubor)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Požadavky ke zkoušce   ( pdf soubor)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMatematická analýza 2, (NMAA102), letní semestr 2013/14

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Doporučené úlohy, 1.-6. série ( pdf soubor)
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • ZÁPOČET
 • Zkoušku lze skládat až po získání zápočtu. Podmínky pro jeho získání jsou tyto:

 • Postačující podmínkou k získání zápočtu je zisk aspoň 45 bodů z testů (z 90 možných) a účast aspoň na 18 cvičeních. Nutnou podmínkou je zisk aspoň 30 bodů z testů a účast aspoň na 14 cvičeních. Je-li splněna nutná, ale ne postačující podmínka, rozhoduje o dalším postupu cvičící na základě testů, účasti a aktivity na cvičeních.
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Systém bonusových bodů ( pdf soubor)
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Informace o zkoušce a konzultacích ( pdf soubor)
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Problémek 3  je Úloha 52 Doporučených úloh.
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Informace k. 1. zápočtovému testu ( pdf soubor) . 1. test se bude psát ve středu 26.3. v 14.00 v K12, M6 a K4  a ve čtvrtek 27.3. v 10.40 v K6 a 17.20 v K1.

  Stejně jako minulý semestr, pokud z vážných důvodů nemůžete psát test na svém cvičení, můžete jej psát v jiném termínu, jestliže to umožní
   kapacita posluchárny.

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Informace k náplni 2. zápočtovému testu ( pdf soubor) . 2. test se bude psát ve středu 16.4. v 14.00 v K12, M6 a K4  a ve čtvrtek 17.4. v 10.40 v K6 a 17.20 v K1.

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Problémek 4  je Úloha 87 Doporučených úloh. (Počítá se i důkaz pouze části a).)

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Informace k. 3. zápočtovému testu ( pdf soubor) . Test se bude psát předposlední týden semestru (12.-16.5.), Po 17.20 K4, Čt 10.40 K6,
   Čt 14.00 K4,  Čt 17.20 K1,  Pá 10.40 K7

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Konečná verze požadavků ke zkoušce ( pdf soubor) včetně informace o písemné části zkoušky,

  Matematická analýza 1, (NMAA101), zimní semestr 2013/14

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • ZÁPOČET
 • Zkoušku lze skládat až po získání zápočtu. Podmínky pro jeho získání jsou tyto:

 • Postačující podmínkou k získání zápočtu je zisk aspoň 45 bodů z testů (z 90 možných) a účast aspoň na 18 cvičeních. Nutnou podmínkou je zisk aspoň 30 bodů z testů a účast aspoň na 14 cvičeních. Je-li splněna nutná, ale ne postačující podmínka, rozhoduje o dalším postupu cvičící na základě testů, účasti a aktivity na cvičeních.
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Doporučené úlohy, 1.-11. série ( pdf soubor)
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Systém bonusových bodů ( pdf soubor)
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Ukázkové příklady pro 1. test ( pdf soubor)
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Informace o zkoušce a konzultacích ( pdf soubor)
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Ukázková zkoušková písemka ( pdf soubor)

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Ukázkové příklady pro 2. test ( pdf soubor)


 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 2. test se pise na techto cvicenich:
 • Utery 19.11, 12.20, M6,F2....Streda 20.11., 10.40, K4, K7.....Ctvrtek 21.11, 14.00, K4.....Patek 22.11., 12.20, K2, K7
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 • Náhradní termín pro 1. zápočtový test (pro ty, kteří jej nemohli psát v řádném termínu):   Pátek 29.11. 12.20 v K1


 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Ukázkové příklady pro 3. test ( pdf soubor) • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Odvození vlastností goniometrických funkcí z axiomů lze najít v Jarníkově DI, volně přístupné na adrese
 • dml.cz/dmlcz/401989
 • Podrobnější výklad o cyklometrických funkcí z DI je na  dml.cz/dmlcz/401990
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • 3. test se pise na techto cvicenich v tydnu 16.-20.12.:

 • Streda 10.40 K7,    12.20 M3,   14.00M6.......Ctvrtek  14.00K4......Patek 12.20K2,   12.20K7,    14.00K2
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Požadavky ke zkoušce ( pdf soubor)

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Druhá ukázková písemka (která má stejnou formu, jako budou mít zkouškové písemky) ( pdf soubor)