Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics

Homepage

Department of mathematical analysis


Phone: 221 913 261


Fax: 222 323 390


E-mail: spurny(at)karlin.mff.cuni.cz


Room / building: K 224 (4008), 2. floor, Karlin, Sokolovska 83, Praha 8

Info stránka

Informace o stránce

Tato webovská stránka byla vytvořena na základě programu zakoupeného KMA, a tedy je tento program dostupný jakémukoliv členu akademické obce MFF. Případní zájemci o něj se na mě mohou obrátit.