Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LieGrpLS1718

Úvod do teorie Lieových grup, NMAG334, LS 17/18

Přednáška a cvičení každou středu 10:40 - 13:50 v seminární místnosti MÚUK

Cílem přednášky je podat základy teorie Lieových grup, Lieových algeber a jejich reprezentací. Zápočet se uděluje za dva zápočtové testy, které se budou psát na cvičení 4.4. a 23.5., je třeba získat v součtu 50% bodů. Test je možné dvakrát opakovat v termínech ve zkouškovém období, opravný test nahrazuje výsledek obou testů v semestru.

Průběh kurzu

22.2. Základní příklad: maticová grupa SU(2), její Lieova algebra su(2), její komplexifikace sl(2,C), ireducibilní reprezentace na prostoru homogenních polynomů stupně m.

Literatura

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 26, 2018, at 11:29 PM
@]