Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFZS2122

Lineární algebra I (pro fyziky), NOFY141, ZS 2021/22

Přednášející: Dalibor Šmíd

Cvičící: Jaroslav Hron, Lukáš Krump, Dalibor Šmíd, Martin Zika

Důležité odkazy: Moodle, Skripta, Požadavky ke zkoušce

Plán kurzu

Den přednáškyTéma přednáškyCvičeníŘešeníDomácí úkolPoznámka
29.9.1. Vektory a zobrazení v R^nC1R1DU1
6.10.2. MaticeC2R2DU2 
13.10.3. Soustavy lineárních rovnicC3R3DU3 
20.10.4. Vektorové prostoryC4R4DÚ4 
27.10.5. Báze a dimenzeC5R5DÚ5 
3.11.6. Hodnost maticeC6R6DÚ61. malý test
10.11.7. Reprezentace vektoruC7R7DÚ7 
17.11.státní svátek    
24.11.8. Lineární zobrazeníC8R8DÚ8 
1.12.9. DeterminantC9R9DÚ92. malý test
8.12.10. Aplikace determinantuC10R10DÚ10 
15.12.11. DiagonalizaceC11R11DÚ11 
22.12.12. Direktní součetC12R12DÚ12 
5.1.Velká písemka    

Organizace kurzu

 • Kurz je postaven tak, aby Vás motivoval k průběžnému a aktivnímu studiu. Jednotlivá témata na sebe silně navazují, takže je velmi těžké se zorientovat v pozdějších kapitolách, pokud jste dostatečně neporozuměli těm předchozím. Dělejte tedy všechno pro to, abyste se nedostali do skluzu. Pokud se to stane, nepanikařte, ale buďte k sobě poctiví a aktivně to řešte.
 • Základním zdrojem jsou elektronická skripta a úlohy na cvičení zveřejněné na tomto webu. Seznam doplňující literatury je níže na této stránce.
 • Každý týden se budeme zabývat jedním tématem podle plánu výše. Středeční přednáška slouží výkladu, následná cvičení ve středu, čtvrtek a následující úterý počítání úloh na dané téma. Před každou přednáškou si ve skriptech přečtěte příslušnou kapitolu. Nemusíte v ní rozumět všemu, ale velmi vám to pomůže orientovat se v přednášce a připravit si na ní dotazy.
 • Zapište se do přidruženého kurzu na Moodlu UK, v rámci něj se přidejte do paralelky na cvičení (stejné jako jste podle SISu) a vyplňte první kvíz (do úterý 5.10.). Moodle bude sloužit pro zadávání a opravování kvízů a domácích úkolů, jsou v něm také videa z loňska.
 • Účelem kvízu je otestovat, zda jste si před přednáškou přečetli příslušnou kapitolu ve skriptech. Termín odevzdání je proto v úterý 21:00. Pomocí kvízu také můžete položit dotazy, na které pak mohou vyučující reagovat během přednášky a cvičení.
 • Domácí úkol se odevzdává vždy v následujícím týdnu, v úterý 22:00, a to v Moodlu. Pro odevzdávání domácích úkolů si zajistěte skener nebo skenovací aplikaci do mobilu (Camscanner, Tinyscanner, OfficeLens).
 • Za jedno téma budete moci získat až 8 bodů za DÚ a až 2 body za kvíz. Při 12 tématech je to tedy 120 bodů celkem. Z těchto 120 bodů musíte získat 80.
 • Dvakrát za semestr bude zadán tzv. malý zápočtový test. Bude trvat 30 minut a bude se psát na cvičení v předem určeném týdnu. Na poslední přednášce se bude psát velký zápočtový test z látky celého semestru, na 90 minut. Celkem bude za testy možné získat 10+10+30=50 bodů, k zápočtu je třeba získat 25 bodů celkem. Opravné zápočtové testy budou dva, během zkouškového období, malé zápočtové testy se k nim nebudou počítat, bude třeba získat 15 bodů z 30. Malé testy žádné opravné termíny nemají.
 • Zkouška je písemná, proběhne v 5-6 termínech během zkouškového období. Zkouší se porozumění pojmům a tvrzením v přednášce a schopnost přesného matematického vyjadřování. Přehled požadavků ke zkoušce bude zveřejněn na těchto stránkách, víceméně bude odpovídat obsahu skript.

Podmínky zápočtu a zkoušky

K zápočtu je nutné splnit zároveň následující tři podmínky:

 • získat alespoň 80 bodů ze 120 za kvízy a domácí úkoly
 • aktivně se účastnit alespoň 9 cvičení z celkového počtu 12-13 dle rozvrhu
 • získat 25 bodů z 50 za dva malé a jeden velký zápočtový test nebo 15 bodů z 30 za jeden ze dvou opravných zápočtových testů

Zkouška sestává ze dvou částí:

 • 50-minutový orientační test, z nějž je třeba získat 7 bodů z 10, jinak je hodnocení "neprospěl"
 • 90-minutový zkouškový test za 10 bodů, jehož výsledek v součtu s výsledkem orientačního testu určuje známku (méně než 10 : 4, 10-13 : 3, 13.5 - 16.5 : 2, 17-20 : 1).

Další studijní materiály

Říká se, že polovina (vysokoškolské) matematiky tak či onak souvisí s lineární algebrou. Tomu odpovídá i postavení kurzů lineární algebry ve studijních plánech univerzit a obrovské množství dostupné literatury. Pro náš kurz je praktické specifikovat jeden referenční studijní materiál, ale každému studentovi lze jen doporučit, aby se podíval i na to, jak se podobná témata pojednávají jinde.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 29, 2022, at 12:23 PM
@]