Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFZS1415

Lineární algebra pro fyziky, NMAF027, ZS 14/15

Přednáška pro paralelku F1X, každé úterý 12:20 - 13:50, posluchárna T1. Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se obsah stránky i na paralelku F1Y.

Cvičení pro

 • kruh 11, paralelka F1X, středa 13:10 - 14:40, učebna T8
 • kruh 12, paralelka F1Y, pátek 12:20 - 13:50, učebna T8

Konzultační hodiny úterý po přednášce, případně dle domluvy. Po cvičení bohužel obvykle zůstávat nemůžu a před cvičením to nestíhám.

Novinky k přednášce a cvičením:

Google+ stránka Lineární algebra pro fyziky

- budu zveřejňovat novinky touto cestou, abych nezapleveloval tuhle stránku a umožnil vám v případě zájmu přihlásit si jejich odběr.

Soubory:

Tabulky:

Plán kurzu:

TýdenTémaPřečístKvízVyhodnocení kvízu
29.9.-3.10.Soustavy rovnicKapitola 1, Soustavy rovnicVzorový kvízVyhodnocení Soustavy
6.10.-10.10.MaticeKapitola 2, MaticeKvíz MaticeVyhodnocení Matice
13.10.-17.10.Vektorový prostorKapitola 3, Vektorové prostoryKvíz Vektorové prostoryVyhodnocení Vektorové prostory
20.10.-24.10.Báze, dimenzeKapitola 4, Báze a dimenzeKvíz Báze a dimenzeVyhodnocení Báze a dimenze
27.10.-31.10.Hodnost maticeKapitola 5, Hodnost maticeKvíz Hodnost maticeVyhodnocení Hodnost matice
3.11.-7.11.Lineární zobrazeníKapitola 6, oddíly 1 a 2 (Maticová zobrazení a Jádro a obraz)Kvíz Lineární zobrazeníVyhodnocení Lineární zobrazení
10.11.-14.11.SouřadniceKapitola 6, oddíly 3 a 4 (Izomorfismus a Souřadnice)Kvíz SouřadniceVyhodnocení Souřadnice
17.11.-21.11.Matice přechoduKapitola 6, oddíl 5 (Transformace souřadnic)Kvíz Matice přechoduVyhodnocení Matice přechodu
24.11.-28.11.PermutaceKapitola 7, oddíl 1 (Permutace)Kvíz PermutaceVyhodnocení Permutace
1.12.-5.12.DeterminantyKapitola 7, oddíl 2 (Výpočet determinantu)Kvíz DeterminantVyhodnocení Determinant
8.12.-12.12.Determinanty IIKapitola 7, oddíl 3 (Aplikace determinantu)Kvíz Aplikace determinantuVyhodnocení Aplikace determinantu
15.12.-19.12.DiagonalizaceKapitola 8, DiagonalizaceKvíz DiagonalizaceVyhodnocení Diagonalizace
5.1.-9.1.Velká písemka

V případě, že cvičení nebo přednáška odpadne kvůli svátku, imatrikulaci, děkanskému dnu, začátku semestru ve středu apod., očekává se, že si dané téma nastudujete samostatně. Dotazům a nejasnostem bude samozřejmě možné věnovat část následující přednášky nebo cvičení.

Přednáška

Hlavním studijním textem jsou zápisky k přednášce. Existují ve standardní a kompaktní verzi. První se hodí pro tisk na A4, druhá pro malé obrazovky typu čtečka, tablet nebo mobil, případně k vytištění více stránek na jeden papír. Budu rád, když mne upozorníte na chyby a nejasnosti, které ve skriptech najdete, nejlépe mailem.

Očekáváme, že si příslušnou pasáž zápisků přečtete ještě před přednáškou. Je to kvůli tomu,

 1. abyste přednášce lépe rozuměli,
 2. abyste byli schopni se na to, čemu nerozumíte, ptát už na té přednášce,
 3. abyste znali základní pojmy už na cvičení, pokud v rozvrhu přednášce předchází,
 4. aby přednášející nemuseli na přednášce vykládat celý obsah textu, ale mohli se soustředit na to důležité a/nebo obtížné

Snad tedy chápete, proč to po vás chceme, zároveň zase my chápeme, že pro vás není lehké se k tomu dokopat. Jako malá motivace a odměna bude proto každý týden připraven on-line kvíz o čtyřech otázkách (abc, právě jedna odpověď správně), které otestují vaši obeznámenost s předepsanou pasáží. Kdo kvíz vyplní a bude mít alespoň 3 odpovědi správně, bude si moci ze tří domácích úkolů příslušného týdne vybrat jen dva, které odevzdá. Test se započte, pokud bude vyplněn do půlnoci před přednáškou, tj. do pondělní půlnoci pro studenty paralelky X a do středeční pro studenty paralelky Y. Zařazení budeme dělat podle toho, kdo chodí na jaké cvičení (výjimky typu jsem z X, ale chodím na cvičení s Y a na přednášku zase s X nejsme schopni zohlednit, takový student je pro nás z Y). Kvíz z prvního týdne (soustavy rovnic) se nezapočítává, ale přesto ho vyplňte, abychom věděli, kdo z vás chodí na jaké cvičení a abychom vychytali případné technické problémy.

Kvíz také obsahuje nepovinné anketní otázky, pomocí nichž můžete navrhnout, čemu by přednášející měl věnovat na další přednášce větší pozornost.

Zápočet

Na cvičení, stejně jako na přednášce, nevyžadujeme povinnou docházku. Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně dvě kritéria:

 • získat 70% bodů z domácích úkolů (v součtu)
 • získat 50% bodů z písemek (v součtu)

Písemky

 • První malá písemka, píše se na cvičení, v týdnu od 10. do 14. listopadu, trvá 30 minut, 2 příklady z učiva po hodnost matice včetně, maximum 10 bodů
 • Druhá malá písemka, píše se na cvičení, v týdnu od 15. do 19. prosince, trvá 30 minut, 2 příklady z učiva od lineárních zobrazení po determinanty včetně, maximum 10 bodů
 • Velká písemka, píše se na přednášce, v týdnu od 5. do 9. ledna, trvá 90 minut, 6 příkladů z učiva celého semestru, maximum 30 bodů

Na první a druhou malou písemku bude dovoleno užívat vlastních rukou psaných poznámek (nesmí v nich být nic vlepeno ani vloženo, žádné vytištěné ani zkopírované papíry). Velká písemka se píše bez pomůcek. Má vás to motivovat k tvorbě přehledných a použitelných poznámek z přednášky a cvičení. Zároveň nespoléhejte, že v nich všechno najdete a nic si nebudete muset pamatovat - půlhodina je krátká doba. V součtu je tedy třeba získat 25 bodů.

Domácí úkoly

Budou zveřejňovány po každém cvičení, budou to tři úlohy a bude je nutné odevzdat do následujícího cvičení (fyzicky nebo mailem cvičícímu). Domácí úkoly vypracovávejte samostatně, počítejte s tím, že na cvičení můžete být požádáni o předvedení vašeho řešení na tabuli i s vysvětlujícím komentářem. Za každý domácí úkol je možné získat maximálně 5 bodů. Studentům, kteří úspěšně vyplní příslušný on-line test (viz odstavec Přednáška) stačí odevzdat jen dva úkoly (kdo odevzdá tři, započte se mu součet bodů zastropovaný 10 body). V prvním týdnu (soustavy rovnic) je test jen cvičný, k jeho výsledku se nepřihlíží a všichni tedy odevzdávají jen dva úkoly.

Opravné prostředky

Pokud někdo získá z domácích úkolů méně než 70%, ale alespoň 50% bodů, bude moci kritérium splnit dodatečnými domácími úkoly dle pokynů cvičícího (v mých cvičeních je třeba odevzdat alespoň 70% správně vyřešených dodatečných úloh, kontrola namátkou). Pokud někdo získá méně než 50% bodů z písemek, může absolvovat opravnou velkou písemku, která se bude konat v prvním týdnu zkouškového (nejspíš paralelně ze zkouškovým termínem). Výsledek opravné velké písemky nahrazuje výsledek velké písemky, samozřejmě pokud je vyšší. Žádné další výjimky nebo opravy nebudou umožněny.

Zkouška

Bude sestávat ze dvou částí:

 • 45-minutový písemný test o 5 otázkách, které budou testovat znalost základních pojmů a postupů (definice, formulace důležitých tvrzení, jednoduché početní úlohy). Konstrukce typické otázky je následující: formulace nějaké věty nebo definice uvedené v požadavcích a doplňující otázka testující její pochopení nalezením příkladu, protipříkladu, aplikací tvrzení apod.
 • Každá otázka je za 2 body, pro postup do druhé části bude třeba získat 7 bodů z 10 možných.
 • ústní část s přípravou, která bude rozhodovat o známce ze zkoušky (při zjištění zásadní neznalosti může ale být i za tuto část známka nevyhověl)

Termíny zkoušek:

Předběžně počítáme s předtermínem v prvním lednovém týdnu, čtyřmi termíny ve zkouškovém období, jedním v druhé půli března a jedním v červnu. Přesná data a časy jsou/budou v SISu

Požadavky:

Seznam požadavků ke zkoušce a zápočtu. Perfektní znalost pojmů, vět a postupů z požadavků je nutnou podmínkou složení zkoušky. Důkazy, pojmy nevyjmenované v požadavcích, logický kontext a obtížnější příklady se mohou objevit u ústního, pokud budete aspirovat na lepší známku než 3.

Další literatura a zdroje

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 04, 2015, at 08:46 AM
@]