Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFLS2122

Lineární algebra II pro fyziky, NOFY142, LS 21/22

Přednášející Dalibor Šmíd, cvičící Jaroslav Hron, Lukáš Krump, Dalibor Šmíd, Martin Zika

Plán kurzu

Den přednáškyTéma přednáškyCvičeníŘešeníDomácí úkolPoznámka
16.2.Skalární součinC1R1D1 
23.2.Skalární součin IIC2R2D2 
2.3.OrtogonalizaceC3R3D3 
9.3.Ortogonální diagonalizaceC4R4D4 
16.3.Matice ortogonálních projekcíC5R5D5 
23.3.Kvadratické formyC6R6D61. malý test (22. a 23.3.)
30.3.Jordanův tvarC7R7D7 
6.4.ExponenciálaC8R8D8 
13.4.Tenzory IC9R9D9 
20.4.Tenzory IIC10R10D10 
27.4.KvadrikyC11R11D112. malý test (26. a 27.4.)
4.5.Pozdní sběrC12R12už není 
11.5.Rektorský denC13   
18.5.Velký zápočtový test    

Odkazy: Web LAI v ZS, Skripta, Kurz na Moodlu, Digesty Lukáše Krumpa, Požadavky k zápočtu a zkoušce

Organizace kurzu

 • Základním zdrojem jsou elektronická skripta a úlohy na cvičení zveřejněné na tomto webu. Další studijní materiály jako záznamy přednášek a úvody ke cvičením budou v Moodlu. Pod tabulkou je odkaz na digesty k (loňským) cvičením od Lukáše Krumpa. Seznam doplňující literatury je níže na této stránce.
 • Zapište se do přidruženého kurzu na Moodlu UK, v rámci něj se přidejte do paralelky na cvičení (stejné jako jste podle SISu).
 • Každý týden budete moci k tématu přednášky vyplnit on-line kvíz (v Moodlu, do úterý 21:00) a budete se moci prostřednictvím něj na cokoli zeptat. Za úspěšné vyplnění kvízu můžete získat 2 body k domácímu úkolu na dané téma. Otázky se budou týkat kapitoly ze skript k poslední a k následující přednášce.
 • Cvičení jsou založena na řešení úloh s podporou cvičícího. Za semestr se musíte aktivně zúčastnit alespoň 9 cvičení.
 • Tématem cvičení je vždy téma přednášky z předcházejícího týdne. Domácí úkol je třeba odevzdat následující týden a za který můžete dostat až 8 bodů. Domácí úkoly se budou odevzdávat skupinově, termín bude vždy v úterý 21:00.
 • Dva malé zápočtový testy budou zadány na cvičení v určených týdnech, k tomu navíc jeden večerní distanční termín pro ty, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit svého prezenčního. Malý test trvá 30 minut, je hodnocen 10 body a pokrývá celou dosavadní látku dle plánu kurzu.
 • Na poslední přednášce bude zadán velký zápočtový test, trvá 90 minut, je za 30 bodů (obvykle 4 úlohy po 7 bodech a jedna za 2 body). Pokrývá látku za celý semestr. Velký test má dva opravné termíny ve zkouškovém období, paralelně s prvními dvěma termíny zkoušky.
 • Zkouška bude sestávat ze dvou částí: orientačního testu na 60 minut a bezprostředně navazujícího teoretického testu na 90 minut. Zkouška je písemná, proběhne v 5-6 termínech během zkouškového období. Zkouší se porozumění pojmům a tvrzením v přednášce a schopnost přesného matematického vyjadřování. Přehled požadavků ke zkoušce bude zveřejněn na těchto stránkách, víceméně bude odpovídat obsahu skript.

Podmínky zápočtu a zkoušky

Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně tři kritéria:

 • získat alespoň 70 bodů ze 110 za kvízy a domácí úkoly
 • aktivně se účastnit alespoň 9 cvičení z celkového počtu 13-14 dle rozvrhu
 • získat 25 bodů z 50 za dva malé a jeden velký zápočtový test nebo 15 bodů z 30 za jeden ze dvou opravných zápočtových testů

Zkouška sestává ze dvou částí:

 • 60-minutový orientační test, z nějž je třeba získat 7 bodů z 10, jinak je hodnocení "neprospěl"
 • 90-minutový zkouškový test za 10 bodů, jehož výsledek v součtu s výsledkem orientačního testu určuje známku (méně než 10 : 4, 10-13 : 3, 13.5 - 16.5 : 2, 17-20 : 1).

Další studijní materiály

Říká se, že polovina (vysokoškolské) matematiky tak či onak souvisí s lineární algebrou. Tomu odpovídá i postavení kurzů lineární algebry ve studijních plánech univerzit a obrovské množství dostupné literatury. Pro náš kurz je praktické specifikovat jeden referenční studijní materiál, ale každému studentovi lze jen doporučit, aby se podíval i na to, jak se podobná témata pojednávají jinde.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 11, 2022, at 01:03 PM
@]