Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFLS1617

Lineární algebra II pro fyziky, NMAF028, LS 16/17

Přednáška: Pondělí 9:00 - 10:30, posluchárna T1.

Konzultační hodiny po přednášce, případně dle domluvy.

Soubory:

Tabulky:

Plán kurzu:

DatumTémaPřečístKvízVyhodnocení kvízuOtázky a odpovědi
20.2.NilpotenceKapitola 12, oddíl 1 a 2až od 2. týdne 
27.2.Jordanův tvarKapitola 12, oddíl 3 
6.3.ExponenciálaKapitola 12, oddíly 4 a 5 
13.3.MultilinearitaKapitola 9, oddíl 1 
20.3.Skalární součinKapitola 9, oddíly 2 a 3  
27.3.Ortogonální bázeKapitola 9, oddíly 4 a 5 
3.4.Ortogonální diagonalizaceKapitola 10, oddíly 1 a 2 
10.4.Kvadratické formyKapitola 11, oddíl 1 + strana 130  
*17.4.svátek  
24.4.Tenzory IKapitola 13, oddíly 1, 2 a 3  
*1.5.svátek 
*8.5.svátek 
15.5.Tenzory IIKapitola 13, oddíly 4 a 5 
22.5.Velká písemka 

Přednáška

Hlavním studijním textem jsou zápisky k přednášce. Existují ve standardní a kompaktní verzi. První se hodí pro tisk na A4, druhá pro malé obrazovky typu čtečka, tablet nebo mobil, případně k vytištění více stránek na jeden papír. Budu rád, když mne upozorníte na chyby a nejasnosti, které ve skriptech najdete, nejlépe mailem.

Stejně jako v ZS si příslušnou pasáž zápisků prosím přečtete ještě před přednáškou. Ke každé pasáži bude možné vyplnit si on-line kvíz, kterým si můžete otestovat, jestli látce rozumíte. Kvíz je třeba vyplnit do neděle 23:59 před přednáškou, na níž se téma probírá. Součástí kvízu jsou také doplňující otázky, kterými se snažíme zjistit, co vám při studiu dělalo potíže, abychom se tomu mohli na přednášce nebo na cvičení věnovat víc. Využijte toho a ptejte se nás i v samotné výuce, od toho tam jsme.

Kvíz je úspěšný, pokud máte správně alespoň 3 otázky ze 4. Za takový kvíz dostanete 2 body do bodování domácích úkolů. Správné odpovědi na kvízové otázky jsou v záhlaví tabulek s vyhodnocením kvízu. Pokud si nejste ani po vyhodnocení jistí, proč je která odpověď správně nebo špatně, ptejte se mě, cvičících nebo spolužáků. K první přednášce kvíz není, 2 body se za něj připočtou každému.

Zápočet

Na cvičení, stejně jako na přednášce, nevyžadujeme povinnou docházku. Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně dvě kritéria:

  • získat 70% bodů z domácích úkolů (v součtu)
  • získat 50% bodů ze zápočtových písemek (v součtu)

Písemky

  • Velká písemka se píše na poslední přednášce 22. května, trvá 90 minut, 6 příkladů z učiva celého semestru, maximum 30 bodů
  • Tři malé písemky se píšou v týdnu od 13.3., v týdnu od 3.4. a v týdnu od 24.4.. Každá z nich trvá 30 minut a obsahuje 2-3 příklady z odpovídajícího výseku látky, maximum 10 bodů za každou.

Celkově je tedy třeba získat 30 bodů z písemek.

Domácí úkoly

Budou zveřejňovány po každém cvičení, budou to 2 úlohy a bude je nutné odevzdat do následujícího cvičení (fyzicky nebo mailem cvičícímu). Domácí úkoly vypracovávejte samostatně, počítejte s tím, že na cvičení můžete být požádáni o předvedení vašeho řešení na tabuli i s vysvětlujícím komentářem. Za každou úlohu je možné získat maximálně 5 bodů. Studentům, kteří úspěšně vyplní příslušný on-line test (viz odstavec Přednáška) budou připočteny další dva body, ale započte se jim součet bodů zastropovaný 10 body.

Opravné prostředky

Pokud někdo získá z domácích úkolů méně než 70%, ale alespoň 50% bodů, bude moci kritérium splnit dodatečnými domácími úlohami, a to do 12. června. Pokud někdo získá méně než 50% bodů z písemek, může absolvovat opravnou velkou písemku, která se bude konat v prvním týdnu zkouškového, a to 2. června v 9:00 v T1. Výsledek opravné velké písemky nahrazuje výsledek velké písemky, samozřejmě pokud je vyšší. Žádné další výjimky nebo opravy nebudou umožněny.

Zkouška

Zkouška bude sestávat ze dvou částí:

  • 45-minutový písemný test o 5 otázkách, které budou testovat znalost základních pojmů a postupů (definice, formulace důležitých tvrzení, jednoduché početní úlohy). Konstrukce typické otázky je následující: formulace nějaké věty nebo definice uvedené v požadavcích a doplňující otázka testující její pochopení nalezením příkladu, protipříkladu, aplikací tvrzení apod.
  • Každá otázka je za 2 body, pro postup do druhé části bude třeba získat 7 bodů z 10 možných.
  • ústní část s přípravou, která bude rozhodovat o známce ze zkoušky (při zjištění zásadní neznalosti může ale být i za tuto část známka nevyhověl)

Termíny zkoušek:

Budou vypsány v SISu, předběžně 5 v květnu-červnu a 1 v září, patrně těsně před začátkem dalšího akademického roku.

Požadavky:

Seznam požadavků ke zkoušce a zápočtu v letním semestru. Perfektní znalost pojmů, vět a postupů z požadavků je nutnou podmínkou složení zkoušky. Důkazy, pojmy nevyjmenované v požadavcích, logický kontext a obtížnější příklady se mohou objevit u ústního, pokud budete aspirovat na lepší známku než 3.

Další literatura a zdroje

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 06, 2018, at 02:52 AM
@]