Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFLS1516

Lineární algebra II pro fyziky, NMAF028, LS 15/16

Středa 14:00 - 15:30, posluchárna T2.

Cvičení

  • pondělí 10:40 - 12:10, učebna T8
  • středa 10:40 - 12:10, učebna T7

Konzultační hodiny středa 12:20 - 13:50, případně dle domluvy.

Dotazník k zimnímu semestru:

Soubory:

Tabulky:

Plán kurzu:

DatumTémaPřečístKvízVyhodnocení kvízuOtázky a odpovědi
24.2.NilpotenceKapitola 12, oddíl 1 a 2nebyl 
2.3.Jordanův tvarKapitola 12, oddíl 3Q Jordanův tvar
9.3.ExponenciálaKapitola 12, oddíly 4 a 5
16.3.MultilinearitaKapitola 9, oddíl 1
23.3.Skalární součinKapitola 9, oddíly 2 a 3
30.3.Ortogonální bázeKapitola 9, oddíly 4 a 5
6.4.Ortogonální diagonalizaceKapitola 10, oddíly 1 a 2
13.4.Kvadratické formyKapitola 11, oddíly 1 a 2
20.4.KvadrikyKapitola 11, oddíl 3
27.4.Tenzory IKapitola 13, oddíly 1, 2 a 3
4.5.Rektorský den
11.5.Tenzory IIKapitola 13, oddíly 4 a 5
18.5.Aplikace, opakování, rezerva
25.5.Velká písemka

Dané téma se cvičí vždy na cvičeních, které nejblíže následuje po přednášce. V případě, že cvičení odpadne (velikonoce, rektorský den apod.), očekává se, že si dané téma doplníte samostatně, případně navštívíte jiné cvičení. Dotazům a nejasnostem bude samozřejmě možné věnovat část následujícího cvičení.

Přednáška

Hlavním studijním textem jsou zápisky k přednášce. Existují ve standardní a kompaktní verzi. První se hodí pro tisk na A4, druhá pro malé obrazovky typu čtečka, tablet nebo mobil, případně k vytištění více stránek na jeden papír. Budu rád, když mne upozorníte na chyby a nejasnosti, které ve skriptech najdete, nejlépe mailem.

Stejně jako v ZS si příslušnou pasáž zápisků prosím přečtete ještě před přednáškou. Ke každé pasáži kromě první pak bude možné vyplnit si on-line kvíz, kterým si můžete otestovat, jestli látce rozumíte. Test je třeba vyplnit do půlnoci z úterý na středu. Součástí kvízu jsou také doplňující otázky, kterými se snažím zjistit, co vám při studiu dělalo potíže, abych se tomu mohl na přednášce věnovat víc. Využijte toho a ptejte se mě i na samotné přednášce, od toho tam jsem.

Kvíz je úspěšný, pokud máte správně alespoň 3 otázky ze 4. Za takový kvíz dostanete 2 body do bodování domácích úkolů. Správné odpovědi na kvízové otázky jsou v záhlaví tabulek s vyhodnocením kvízu. Pokud si nejste ani po vyhodnocení jistí, proč je která odpověď správně nebo špatně, ptejte se mě, cvičících nebo spolužáků.

Zápočet

Na cvičení, stejně jako na přednášce, nevyžadujeme povinnou docházku. Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně dvě kritéria:

  • získat 70% bodů z domácích úkolů (v součtu)
  • získat 50% bodů z písemek (v součtu)

Písemky

  • Velká písemka, píše se na poslední přednášce 25. května, trvá 90 minut, 6 příkladů z učiva celého semestru, maximum 30 bodů
  • Dvě malé písemky, píšou se na cvičení od 17.3. do 23.3. a od 5.5. do 11.5., každá trvá 40 minut a má maximum 10 bodů.

Na malé písemky bude dovoleno užívat vlastních rukou psaných poznámek (nesmí v nich být nic vlepeno ani vloženo, žádné vytištěné ani zkopírované papíry). Velká písemka se píše bez pomůcek. Má vás to motivovat k tvorbě přehledných a použitelných poznámek z přednášky a cvičení. Zároveň nespoléhejte, že v nich všechno najdete a nic si nebudete muset pamatovat. V součtu je tedy třeba získat 25 bodů.

Domácí úkoly

Budou zveřejňovány po každém cvičení, budou to 2 úlohy a bude je nutné odevzdat do následujícího cvičení (fyzicky nebo mailem cvičícímu). Domácí úkoly vypracovávejte samostatně, počítejte s tím, že na cvičení můžete být požádáni o předvedení vašeho řešení na tabuli i s vysvětlujícím komentářem. Za každý domácí úkol je možné získat maximálně 5 bodů. Studentům, kteří úspěšně vyplní příslušný on-line test (viz odstavec Přednáška) budou připočteny další dva body, ale započte se mu součet bodů zastropovaný 10 body. Pro cvičení probíhající ještě před první přednáškou, tj. 22.-24.2., se první domácí úkol odevzdává až na třetím cvičení semestru.

Opravné prostředky

Pokud někdo získá z domácích úkolů méně než 70%, ale alespoň 50% bodů, bude moci kritérium splnit dodatečnými domácími úkoly dle pokynů cvičícího (seznam dodatečných domácích úkolů). Pokud někdo získá méně než 50% bodů z písemek, může absolvovat opravnou velkou písemku, která se bude konat v prvním týdnu zkouškového, paralelně z prvním zkouškovým termínem, tedy 30.5.. Výsledek opravné velké písemky nahrazuje výsledek velké písemky, samozřejmě pokud je vyšší. Žádné další výjimky nebo opravy nebudou umožněny.

Zkouška

Předběžně bude mít stejný formát, jako v ZS, tedy bude sestávat ze dvou částí:

  • 45-minutový písemný test o 5 otázkách, které budou testovat znalost základních pojmů a postupů (definice, formulace důležitých tvrzení, jednoduché početní úlohy). Konstrukce typické otázky je následující: formulace nějaké věty nebo definice uvedené v požadavcích a doplňující otázka testující její pochopení nalezením příkladu, protipříkladu, aplikací tvrzení apod.
  • Každá otázka je za 2 body, pro postup do druhé části bude třeba získat 7 bodů z 10 možných.
  • ústní část s přípravou, která bude rozhodovat o známce ze zkoušky (při zjištění zásadní neznalosti může ale být i za tuto část známka nevyhověl)

Termíny zkoušek:

Jsou vypsány v SISu, ještě přibude jeden v září, patrně těsně před začátkem dalšího akademického roku.

Požadavky:

Seznam požadavků ke zkoušce a zápočtu v letním semestru - zatím loňská verze. Perfektní znalost pojmů, vět a postupů z požadavků je nutnou podmínkou složení zkoušky. Důkazy, pojmy nevyjmenované v požadavcích, logický kontext a obtížnější příklady se mohou objevit u ústního, pokud budete aspirovat na lepší známku než 3.

Další literatura a zdroje

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 21, 2017, at 09:04 AM
@]